L e v i c o v é    o b z o r y
Nové stránky Levicvé obzory

Poslední publikované články


Ekonomie demokratického socialismu - psychologický pohled
Nejdříve je nezbytné mít trvale udržitelnou základnu levicových občanů. Jak na to? Stačí vytvořit levicový model a občané ho budou volit?
Publikováno: 1. 12. 2018

Egoismus je sociální handicap, který ztrácí ideologické základy
Egoismus je sociální handicap, který ztrácí základy, jde o sociálně nevyzrálé chování, obvykle důsledek výchovných chyb rodičů.
Publikováno: 17. 12. 2017
NAHORU

Východiska a cesta levice ČR z volební krize 2017
Úvahy o východiscích z levicové volební krize 2017, KSČM, ČSSD, úvahy, závěry
Publikováno: 17. 11. 2017

Futurologická fenomenologie voleb - Volby poslanců v České republice
Vyhodnocování voleb pomocí grafů a to z perspektivy 20 let zpět a 10 vpřed. Grafy ukazují propad KSČM a ČSSD v r. 2017 jako předvídatelný.
Publikováno: 26. 10. 2017

Psycho-sociální horizontální pohled na Komunistický manifest Karla Marxe, na budoucnost komunismu
Karel Marx, manifest komunistické strany, komunistický manifest, psychologicky sociálním pohled, rozvoj, budoucnost a vice komunistů, vývoj společnosti
Publikováno: 14. 10. 2017

Přemýšlení s tvrdými a měkkými daty
Hodně lidí je milovníky tvrdých dat. Práce s měkkými daty klade nároky na vyšší schopnosti myšlení. Kdo schopnostmi neoplývá, nedovede úspěšně pracovat s měkkými daty.
Publikováno: 17. 11. 2017

Výchova k humanismu - výchova levicových politiků, občanů, potomků
Výchova k humánním, k levicovým hodnotám, k sociálnímu cítění začíná od kolébky. Co rodiče do čtyř let zanedbají, mnohdy již nenapraví,
Publikováno: 7. 9. 2017

Úvodní stránka

* * * * *

  Banner stránek pod menu
  * * * * *