Levicové obzory

www.levice.info


Kam kráčíš, sociální demokracie?


Ina Gajzlerová

(Článek by publikován v tištěných Haló novinách 29. prosince 2017, nebyl však zveřejněn na internetu.)

Před více než rokem koloval po internetu mezi členy ČSSD můj článek Po nás potopa, který upozorňuje na zásadní lapsy ministrů za soc. dem. V tehdejší Sobotkově vládě. Byl určen výhradně pro vnitřní potřebu strany. Jsem přesvědčena, že mimo její hranice by tehdy mohl být pro svou kritičnost zneužit. Pohříchu vedení strany jej ignorovalo a také mnohými řadovými členy byl považován za příliš pesimistický. Bohové vědí, vůbec mne netěší, když se jeho prognóza naplnila. Dnes už je to jedno, hůř jsme ve volbách dopadnout nemohli. Snad až v těch příštích, pokud hodně rychle neprojdeme katarzí, můžeme na dlouhou dobu skončit pod pěti procenty.

Vzhledem k tomu, že současné dění ve straně v nejmenším nenaznačuje, že by k oné katarzi mělo dojít, neboť svobodná objektivní diskuse mezi stranickými patry nebyla nastartována, a navrhovaná řešení jsou vesměs jen kosmetickými úpravami stávajícího stavu, považuji za svou povinnost upozornit na hrozící nebezpečí všemi dostupnými prostředky včetně diskuse na veřejném fóru.

Všichni se shodujeme, že za dané situace musí proběhnout mimořádný celostátní sjezd strany. Jedni ho odsouvají až na duben, kdy by byla dokončena vnitrostranická diskuse a odborná analýza příčin volebního neúspěchu. Druzí házejí volební debakl za hlavu s odůvodněním »co bylo, to bylo«. Tlačí na odstoupení vedení jako celku, svolání sjezdu okamžitě a na něm zvolení »nových tváří«, které prý vyžadují voliči. Ani s jedním z těchto řešení nelze bez výhrad souhlasit. Zevrubná analýza je více než nutná, jen tak se můžeme vyvarovat opakování stejných chyb v nejbližší době. Rozhodně to však při dobré vůli lze stihnout v mnohem kratším termínu než do dubna. Okamžitá výměna vedení bez předešlé analýzy mi zase zavání obyčejným střídáním »duší u koryt« aniž by bylo zaručeno, že oni noví jsou kvalitnější, než ti současní. Nové neprověřené tváře jsou neprůhledné a nelze odhadnout jejich postoje v budoucnu.

Jsem přesvědčena, že voliči nechtějí ani tak nové tváře, jako spíše kvalitní práci pro lidi, férový přístup a obhajobu národních zájmů. Navíc mám dojem, že se stále dokola mluví jen o VOLIČÍCH, jako by se zapomínalo, že politika se dělá pro LIDI, až potom, pokud je dobrá, stávají se z nich také voliči. Připadá mi, jako bychom, poplatní době, vymýšleli jen novou fintu, jak obalamutit Čecháčka! Ten se však, stále to opakuji dokola, oblafnout nedá. Vzdor devastaci vzdělávací soustavy je stále ještě dostatečně inteligentní, byť by občas potřeboval kurz volební gramotnosti.

Volby nám prohrál Sobotka! Svou benevolencí k Hermanovu excesu na Sudeťáckém sněmu, liknavostí a nepřipojením se ke slovenské žalobě ohledně kvót, (není podstatné, zda měla šanci uspět, šlo o princip!!!), hašteřivým postojem k Babišovi, který vyústil »demisi - nedemisi« o níž se, pokud vím, neradil s grémiem strany, přesto se domnívám, že mu tu pitomost někdo poradil, možná i naznačil »buď, anebo...« Sobotka má totiž své máslo na hlavě stran prodeje OKD. Že o něm média mlčí, třebaže tropí rámus pro deset let staré účty za Čapí hnízdo, nově pak rozmazávají a nafukují takovou banalitu jako prodej Okamurova bytu, z něhož byl zisk v daňovém přiznání vepsán do nesprávné kolonky? Z opatrnosti vůbec nerozmazávám podpis transatlantické dohody s Kanadou o volném pohybu potravin, která bude mít pro naše žaludky i výrobu potravin či zemědělství katastrofální dopady. Velkou tečkou podobnou kaňce završil premiér celou blamáž prohlášením, že Česká republika příjme v nejbližší době euro. (Jisté symptomy naznačují, že toto nebezpečí není zdaleka zažehnáno!)

Takového Sobotku neznám! To není člověk, který jako první z činitelů ČSSD přišel naVáclavák podpořit demonstranty proti Nečasovi! Chabou připomínkou těch zašlých časů snad mělo být organizování masové účasti členů strany na demonstraci za vyšší mzdy. Jen marné plácnutí do vody! Od strany, která byla čtyři roky vůdčí silou ve vládě, veřejnost právem očekávala, že s mizernými platy sama něco udělá, a ne že bude demonstrovat, aby to udělal někdo jiný! To není Sobotka, kterého si mohu vážit. Ten současný nechť odstoupí!

Pokud jde o další dva stěžejní hráče v Sobotkově vládě – Zaorálka a Chovance: Zaorálek ve svých povolebních projevech naznačuje, že jedinou naší chybou bylo, že jsme nedokázali vysvětlit lidem, jak jsme skvělí. Volby nám tedy de facto prohráli natvrdlí voliči. Co k tomu dodat?

Přestože pan bývalý ministr zahraničí dělal, co mohl, dementi přijetí eura bylo slabou náplastí na Sobotkovy průšvihy. On sám se v zahraniční politice zásadních chyb nedopustil a jeho kredit na domácí i vnější scéně drží stabilně solidní úroveň. Zbavování se takových lidí jaksi »šmahem« se straně v minulosti už nejednou vymstilo. Přesto by mu nějaké zamyšlení se nad sebou samým otevřelo cestu k »realitě všedních dnů« z níž, díky své funkci, kapitálně vypadl.

A exministr vnitra Chovanec? I jeho úhlavní nepřátelé museli přežvýkávat jeho liposukci, protože na něm žádné zásadní negativum nenašli. Účastnil se sice kdysi »konspirační schůzky« v Lánech, ale byl dost chytrý, aby se po jejím prozrazení nezapletl do lží. Reorganizace některých odborů policie (případ Šlachta) byla pokusem o personální změny, ač to Chovanec popírá, ale každý šéf má právo přivést si do resortu své lidi, kterým věří. Že se kolem toho strhnul takový rámus, ten dokazuje, jak těžké je hnout se zakonzervovanými složkami v jedné z nejdůležitějších mocenských struktur státu. poté, co tvrdě narazil, soustředil se spíše na dílčí kroky, které chod policie nijak zásadně nevylepšily. Na to, aby se tam hnulo něco k lepšímu, jsou asi čtyři roky málo, a spíš než člověka, by to chtělo nadpřirozenou bytost.

Co bych tedy ČSSD doporučila? Nesázet na nové tváře, nezbavovat se zbytečně schopných lidí, přizvat k nim některé osvědčené tahouny, kteří byli za Sobotkovy éry vytlačení na okraj dění (Tejc). Pak to ale bude chtít velmi silného vůdce, který by udržel na uzdě jejich vzájemné animozity.

P.S. Všechny strany, jejichž procentní zisk se v těchto volbách ve srovnání s předešlými nápadně smrsknul, si zadělaly na průšvih, mimo jiné neschopností reálně zhodnotit Babiše. Oddělit jeho nesporná pozitiva od negativ a správně je pojmenovat. ČSSD doporučuji splatit tento dluh bez emocí a volební rétoriky.Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 3. 5. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych