L e v i c o v é    o b z o r y
- nezávislé stránky -

 

Česká strana sociálně demokratická - ČSSD

Předmluva

Tato strana je nedílnou součásti české levice. Politické strany a hnutí mívají často ve svém názvu základní charakteristiku své strany. www.cssd.cz Z pohledu volebních geografických korelací i futurologických korelací parlamentních voleb to vypadá, jako by ČSSD a KSČM byly dvojčata.

Demokracie
I pravicové strany se hlásí k demokracii, nejznámější je Občanská demokratická strana - ODS. www.ods.cz
Sociální
Týkající se to životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti; snahy o zlepšení sociálního prostředí občanů.

V podstatě i pravicové strany mají sociální programy. Levicové strany však mají sociální programy mnohem sociálnější - humánnější a kladou na humanitu zvýšený důraz. Pravicové strany před humanitou více upřednostňují egoistickou dravost.

NAHORU

Volební propad levice v roce 2017

Menší analýzu volebního propadu levice (KSČM a ČSSD) jsem provedl a základě statistických grafů dlouhodobého vývoje volebních výsledků a faktografie. Grafy a závěry jsou v článku

Futurologická fenomenologie voleb - Volby poslanců v České republice

www.levice.info/volebni-jevy/futurologicka-fenomenologie-voleb-a-volby-poslancu.php

Otevřít v novém okně

Výzva platformistů: Zachraňme ČSSD!

V současnosti jde o neformální diskusní platformu. Na stránkách této platformy není datování vzniku. Podle jejího zveřejnění zakládajícími signatáři na tiskové konferenci se dá datovat k 5. 1. 2018. Z platformy není dostatečně jasné, zda jde o levé křídlo ČSSD nebo jen boj o moc zájmové skupiny. Na stránkách je registrace podporovatelů této platformy z řad členů strany.

www.zachranmecssd.cz

Otevřít v novém okně

Krizový management

Pokud hledají východiska z krize, pak je na místě se zabývat krizovým managementem. Velice podnětná je diplomová práce, i když je zaměřená na ODS, z teoretické části mohou čerpat inspirativní podněty i levicové strany.
Bc. Nikola Pechtorová: Krizový management ODS od roku 2013 po současnost (PDF 313 kB)

https://is.muni.cz/th/385739/fss_m/Krizovy__management_ODS_od_roku_2013_po_souc_asnost_-_diplomova__pra_ce.pdf

Otevřít v novém okně

Podnětná může být i další diplomová práce, kterou napsala Karolína Zapletalová: Marketingová komunikace ČSSD v parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny 2013 - Analýza využívání nástrojů politického marketingu (PDF 43,479 MB - V přílohách je větší množství fotografií a obrázků.)

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/86207

Otevřít v novém okně


Autor: Stanislav Hendrych
Publikováno: 9. 1. 2018

Úvodní stránka


  Banner stránek pod menu
  * * * * *