Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
➔  Synonyma

Egoismus a egoista synonyma

Slovo egoismus vzniklo koncem 18. století - z latiny ego - já, rozšířilo se díky Kantovi. Jde o moderní označení pro sobectví, pro bezohledné upřednostňování osobních zájmů i na úkor druhých osob. Opakem je altruistické chování, nejvyšší úrovni sociálních chování je prosociální chování.

Smajlík: „Kdo to je Synonyma?“
Obsah této stránky
 • Synonyma - egoismus

  Egoismus
  sobectví, sobeckost, zištnost
  Egoista
  egoistický: sobec, prospěchář (sobec, egoista, vyžírka, výdělkář, ziskuchtivec, kariérista - šplhoun, šplhavec), vyžírka (prospěchář), nenasyta (žrout, jedlík, hltoun, chamtivec - hrabivý, hamižný, lakomý, lakotný, nenasytný, chtivý, hladový, hltavý),
  Egoistka
  egoistická: sobecká, prospěchářka (sobec, egoista, vyžírka, výdělkářka, ziskuchtivá, kariéristka - šplhavá), vyžírka, nenasyta (žrout, jedlík, hltoun, chamtivá - hrabivá, hamižná, lakomá, lakotná, nenasytná, chtivá, hladová, hltavá),
  Egoistické dítě
  egoistické: sobecké, prospěchářské, šplhavé, nenasytné (žrout, jedlík, hltavé, chamtivé, hrabivé, hamižné, lakomé, lakotné, nenasytné, chtivé, hladové, hltavé),

  Souslovi - egoismus

  Souslovi: egoistické chování a jednání, bezohledný egoismus, humánní egoismus, etický egoismus, hédonistický egoismus, egoismus ve vztazích, egoismus v partnerství, personalistika a egoismus,

  Krajní podoby egoismu

  Bezohledný (drastický, tvrdý, drsný, hrubý, krutý, brutální, nešetrný, necitlivý, netaktní, nesvědomitý), asociální, nelidský (nemilosrdný),

  Blízké pojmy k egoismu

  Egocentrismus
  sebestřednost, projev egoistické touhou být středem pozornosti; kladná pozornost druhých vyvolává pocit libosti, citově uspokojuje. Mnohé děti, nedaří-li se jim vyniknout v kladné oblasti, zkoušejí pak vyniknout v negativní oblasti: záměrně zlobí a nosí špatné známky.
  Egoistická osobnost
  sobec, egoista, egoistka, egoistické dítě, skrblík, mamonář, kariérista, prospěchář, bezcharakterní, nehumánní, zlý člověk
  Egocentrická osobnost
  egocentrik, egocentrický, egocentričnost
  Egotismus
  psychologický pojem pro přirozený egocentrismus v raném dětství
  Egotická osobnost
  egotik, egotický,
  Nízká emoční inteligence
  obvykle se projevuje egoismem; pojem se užívá v psychologii.
  Nízká sociální vyzrálost, sociální nezralost
  obvykle se projevuje egoismem; pojem se užívá v psychologii, sociologii, pedagogice.
  Malé rozvinutí sociálních kompetencí
  obvykle se to projevuje egoismem; časté nerozvinutí vyšších sociálních schopností a dovedností, zejména empatie; pojem se užívá v pedagogice.
  Vývojové poruchy chování
  v mnohých případech se to týká i velkého egoismu, který pramení z nedostatečného vývoje vyšších sociálních schopností a dovedností, sousloví se nejvíce užívá v pedagogickém poradenství.
  Nízká úroveň soft skills (měkkých schopností a dovedností včetně sociáních)
  obvykle se to projevuje egoismem; pojem „soft skills“ se užívá v personalistice firem.
  Machiavelismus
  pragmatické a cynické jednání v politice. Machiavelistou je myšlen ten, kdo uznává, že „Účel světí prostředky.“ a je ochoten dopouštět se morálně pochybných jednání ve snaze dosáhnout obecně prospěšného cíle. Takoví bývají často egoisté, kteří budují svou kariéru v levicových stranách nebo v humanitárních organizacích.
  Narcismus, narcista
  člověk s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti. v krajních případech je někdy nutná i hospitalizace jedince. Egocentrici jsou schopni najít určitou únosnou hranici. Narcisté takovou hranici nevidí a nejsou schopni ji ani najít.

  Opačné pojmy k egoismu

  Synonyma pro neegoistické chování a jednání
  Nezištnost, nesobectví,
  altruismus, prosociálnost, obětavost, dobrosrdečnost,

  Filozofie egoismu, egoistů

  Individualismus
  filozofie povyšující egoistické chování nad prosociální, altruistické; v podstatě jde o rozumovou obhajobu egoistického chování.

  Hledaná hesla na internetu o egoismu

  Nejčastěji se hledají hesla: Egoismus, Egoismus synonymum, Egoismus ve vztazích, Egoismus v partnerství, Egoismus citáty, Egoismus test, Egoista vlastnosti, Egoismus psychologie, Egoismus význam slova, Egoista znaky

  Publikováno:
  Aktualizováno: 13. 11. 2019

  Publikoval: Stanislav Hendrych
  Česká republika