Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
 ➔  Egoismus
 ➔  smajlíci

Smajlíci - egoismus a myšlení lidí

Obrázky jsou ze stránek webu.

  1. Osoby s rozvinutou empatií, když porozumí vnímání egoistů, ušetří si mnoho zbytečných konfliktů a zklamání.
  2. Egoisté nikdy neporozumí empatickým osobám. Například nechápou, že někteří lidé mívají upřímnou radost z radosti druhých.

Smajlíci - galérie zaměřená na egoismus a myšlení lidí

Smajlík: Chovám se egoisticky. Všichni lidé se chovají egoisticky. Tudíž jsem normální. Nebo ne?

Egoisté bývají přesvědčení, že jsou normální, protože dle nich všichni lidé jsou egoisty. V psychologii se tomu říká přenos - v představě přenos vlastních charakterových vlastností na druhé. Je to jedna z cest, jak si egoisté snaží zachovat si sebeúctu.

Z článku: Egoismus je sociální handicap
Smajlíci - dobrosrdečný egoista

Egoisté se snaží vystupovat v lepším světle. Bývá to jejich psychická sebeochrana, aby si zachovali sebeúctu.

Z článku: Egoismus - synonyma
Smajlíci - černobílé vnímání

Egoisté považují životního partnera za své vlastnictví. Jejich partneři ve vztahu často trpí.

Z článku: Egoismus ve vztahu partnerském, sousedském, pracovním …
Smailíci: Egoista se chce bavit na účet druhého. Prosocialista se zajímá o smutek druhého,

Úroveň cítění silně ovlivňuje mezilidské vztahy. Osoby s rozvinutým sociálním cítěním mívají méně mezilidských konfliktů a mívají více přátel.

Z článku: Ekonomie demokratického socialismu - psychologický pohled
Smajlíci - černobílé vnímání

Mnoho lidí neumí pracovat s měkkými daty, mají dětské černobílé vnímání hodnot. Pro ně je vše buď zcela špatné, nebo zcela dobré a nic mezi tím.

Z článku: Typy egoistů
Smajlíci - černobílé vnímání

Nepoznal jsem egoistického vědce ani pravičáka, který by veřejně uznal, že egoismus je nižší úroveň sociálního chování.

Z článku: Odkazy na výzkumy z psychologie – egoismus, egoista

Samostatné přemýšlení někdy bolí. To je vyvoláváno úzkostmi z neznámého prostředí sebepoznávání u těch osob, které dříve se hlouběji nezamýšlely samy nad sebou. Snad některé obrázky o chování lidí povedou k rozjímání.

Egoismus je v jádru projevem odlišného myšlení egoistů, protože egoisté jinak vnímají. Jsou ochuzení zejména o schopnost empatie a to vede k jejich sociální hluchotě.

Kořeny vězí ve výchovných chybách rodičů a souvisí to s citovým strádáním (deprivaci). Navenek se u lidí nepozná, zda jsou či nejsou egoisty, oba vypadají stejně jako dva smalíci.

Lidé obvykle posuzují druhé podle sebe – je to východisko, u kterého mnoho osob zůstává celý život.


Publikováno:
Aktualizováno: 8. 5. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika