Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
➔  Egoismus
➔  výzkumy

Odkazy na výzkumy z psychologie – egoismus, egoista

Odkazy na výzkumy z psychologie – egoismus, egoista

Při brouzdání po internetu mne zaujaly některé výzkumy z oblasti psychologie i neuropsychologie, pedagogiky a jiných věd zkoumající egoismus, proč je egoista egoistou, jaké je kritické období věku, jakou roli hraje citové uspokojování, oxytocin aj.

Stanislav Hendrych
autor webu

Smajlíci -vědci, egoista „Každý člověk je egoista“, sociálně vyzrálý „Egoismus je projev nevyzrálosti.“
Nepoznal jsem egoistického vědce ani pravičáka, který by veřejně uznal, že egoismus je nižší úroveň sociálního chování.

Průzkum českou mládež nepochválil

Velmi zajímavý článek o studii zaměřené na českou mládež. Nárůst počtů egoistů je nejen vizitkou společnosti, ale i rodičů. V globálu, rodiče jsou dnes nejslabším článkem v procesu vývoje osobností.

Odkaz: www.novinky.cz/... www.novinky.cz/domaci/33250-pruzkum-ceskou-mladez-nepochvalil.html

Jindřich Urban: Nastupuje generace mladých soutěživých egoistů? (časopis Psychologie dnes, 7-8/2010)

V průběhu třiceti let monitorovala empatické chování amerických studentů jedna studie. Ukázala, že schopnost vcítění se do druhého (empatie) klesá. Tento jev potvrzují i výzkumy mezi zaměstnanci a manažery v Itálii.

Odkaz: https://nakladatelstvi.portal.cz/ https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnes/83115/nastupuje-generace-mladych-soutezivych-egoistu-

ČTK: Lakota vede k trvalému neuspokojení, tvrdí výzkum (TÝDEN.cz, 16. 10. 2015)

(Lakota je projev egoismu.) Lakotou a nenasytnou žádostivosti zasvětil svůj výzkum tým nizozemských a ruských psychologů. Studie byla publikována v časopise British Journal of Psychology. Lakota je přemrštěná egoistická touha vlastnit, je charakterizována jako porucha. Je považována za zdroj defraudace, korupce a dokonce i za příčinu válek. Lakomec bývá zřídka ššťastný, právě proto, že jeho žádostivost je nenasytná - nebude mít nikdy dost. Pro někoho se peníze mohou stát drogou. Výzkumy neuroekonomie ukázaly, že přítomnost peněz aktivuje specifická centra v mozku.

Odkaz: /www.tyden.cz/... www.tyden.cz/rubriky/zdravi/psychologie/lakota-vede-k-trvalemu-neuspokojeni-tvrdi-vyzkum_359137.html

Jan Svoboda: Selfie je vrcholem sobectví a egoismu (online magazín Alive Ostravské univerzity, 19. 5. 2016

Psycholog se zabývá vlivem rodičů, pedagogů a sociálního prostředí. Mimo jiné poukazuje na potřebu změnit systém výuky žáků. V současné době těžiště stále spočívá v konzumním předávání informací. Studenti se právem dotazují: "Proč učíte, když to samé si můžeme najít na internetu?" Příčina? Uvádí: "Ryba smrdí od hlavy."

Odkaz: https://alive.osu.cz/... https://alive.osu.cz/selfie-je-vrcholem-sobectvi-egoismu/

Poznámky k egoismu

Řady výzkumů egoismu, egoistů na internetu zanikají v informačním šumu, protože v článcích chybí pojmy egoismus, egoista, egoisté. Přitom popisy charakterových vlastností odpovídají egoismu: nerozvinuté sociální kompetence (současná pedagogika), nízká emoční inteligence (psychologie), nedostatečně rozvinuté měkké schopnosti a dovednosti - soft skills (personalistika firem) aj.

Myslím si, že určitou roli ve výzkumu egoismu egoistů hraje i to, že někteří autoři výzkumů nebo plátci výzkumů sami jsou egoisté a výsledky výzkumu by jim nabourávaly jejich představu o správnosti vlastního egoistického chování.

Nejeden egoistický vědec obejde své vlastní egoistické ego tím, že prostě vypustí tyto pojmy z výzkumu. Inu, subjektivita se projevuje i ve výzkumech. Někteří vyfiltrují informace tak, že závěr vyznívá ve prospěch egoismu. Egoističtí vědci mívají odlišné vnímání sociálních jevů než altruisté a osoby prosociální, jiné osoby vznětlivé a jiné osoby mírumilovné. Psychoneurologové zjišťují, že egoisté mají v některých oblastech mozku odlišnou strukturu. Vlivem subjektivity na výzkumy ve filozofii se zabývá obor fenomenologie vnímání.Publikováno:
Aktualizováno: 19. 4. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika