Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu

  L. obzory
 > Eurovoby
     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Evropská unie – eurovolby vize

Evropská unie – eurovolby vize

I ta nejlepší myšlenka se dá egoisty zneužít pro vlastní prospěch, kariéru, slávu.

I ta nejlepší myšlenka v rukou dogmatiků začne škodit.

I ta nejlepší myšlenka bez realizátorů zanikne, nejen v EU.

Jakou Evropskou unii chceme?

Většina občanů se k Evropské unii vymezuje negativně, kritizuje, co je na EU špatné. Méně občanů se vymezuje pozitivně, uvádí, jaká by EU měla být. Popisování bývá mnohdy obsáhlé a nejasné.

Popisování představ lepší EU se dá výstižně shrnout do prostého sousloví: „Chceme empatickou EU.“ Sociální schopnost empatie je zde sjednocujícím prvkem. Samotné empatii je věnován článek:
Co je empatie a co ne

Empatici se spojují. Společně můžeme udělat Evropu lepší, prosperující, svobodnější, empatičtější, volbou empatických kandidátů.

Jak poznat empatickou kandidující osobu? (Informace se hodí i v osobním a pracovním životě.)

 1. Vyloučením egoistů – na internetu hledané sousloví: jak poznat egoistu.
 2. Vyloučením psychopatů - – na internetu hledané sousloví: jak poznat psychopaty.
 3. Upřednostněním osob projevující empatii – na internetu jsou články s převážně negativním vymezením, články zaměřené na rozpoznávání, kdo nemá empatii. Z toho lze odvodit, že empatie u lidí je společenskou normou a pozornost je věnována osobám bez empatie. Samotná kandidátka levicových stran či hnutí není dosud garancí, že všichni kandidáti mají empatii a proto jsou na levicové kandidátce. Existují pokrytečtí politici bez empatie, kteří se nechali napsat na kandidátku ze zištných důvodů: kariéra, sláva, peníze. Zejména peníze poslance EP jsou silnou motivací nonempatiků.

Upozornění levicovým voličům: Schopni režiséři s podporou médií jsou schopni divákům předvést i blbce jako geniální a vysoce humánní osobu. Osobu, která je pouze loutkou skrytého loutkovodiče. Pravda se odhalí voličům obvykle pozdě.

Evropské unie – orgány (k 2023)

Evropská komise – je to unijní byrokracie, která má 28 členů a funguje v EU obdobně jako vláda členské země. Složení je na principu: jeden členský stát = jeden komisař. Předsedu vybírá Evropská rada a schvaluje Evropský parlament. Komisaře navrhují vlády členských zemí a jako navržený celek schvaluje Evropský parlament. Komisaři mají zakázáno hájit zájmy svých zemí, mají hájit zájmy zemí, z nichž pochází, ale mají hájit zájmy Evropské unie jako celek. Funkční období komise trvá pět let a obměňuje se po volbách do Evropského parlamentu.

 • Může navrhovat unijní normy (evropské zákony)
 • Řídí „bruselskou byrokracii“ – Pro komisi pracuje přibližně 32 000 stálých a smluvních zaměstnanců. Patří mezi ně odborní referenti, výzkumní pracovníci, právníci a předkladatelé. (více než polovina všech zaměstnanců EU.

Evropská rada

Tvoří ji buď šéfové vlád členských států, nebo jejich hlavy – mají hájit zájmy svých zemí. Evropská rada jako celek není volená občany, avšak má pravomoc obdobnou jako horní komora parlamentu, kterou nejde přehlasovat. Z tohoto pohledu lze označit Evropskou unii jako nedemokratickou, protože lid nemá vliv na složení Evropské rady, která má vyšší pravomoc než Evropský parlament s lidem volenými poslanci. Složení Rady se obměňuje v závislosti na změnách vlád v národních státech.

Rada ministrů

V ní zasedají vždy ministři vlád členských států za resort, jehož záležitost se zrovna probírá.

Evropský parlament

Poslance volí občané jednotlivých států, v parlamentu je poměrné zastoupení voličů.

Poznámka

Mezi zaměstnanci orgánů EU kolik je dnes psychopatů? Podle prognóz mnohých psychologu by jich tam mělo být hodně. Zarážející je, že pojem empatie ani empathy není ve slovník orgánů EU. Vyhledávač EU ho nenašel.

Komise EU má být „strážkyni smluv“, avšak když se strážci stanou psychopaté, dovádějí to do absurdit, škodlivých extrémů. Zaměstnanci se sice mají řídit kodexy chování, to však nezabrání psychopatickému chování psychopatů. Na internetu se lze dočíst, že psychopata zvládne pouze větší psychopat.

Eurovolby 2019

Počet poslanců Evropského parlamentu: 705 poslanců
Počet poslanců z České republiky: 21 členů, volební účast 28,72 %
Získané mandáty jednotlivých stran

KSČM předvádí ve svých výsledcích ukázkovou jízdu na volebním tobogánu.

Získané mandáty jednotlivých stran
Stranar.2004r.2009r.2014r.2019
ODS9924
ČSSD2740
KSČM6431
KDU-ČSL2232
SNK3   
Nezívislí2   
ANO 2011  46
STAN a TOP 09  43
Svobodní  10
Piráti   3
SPD   2
CELKEM24222121

Eurovolby 2024

Počet poslanců EU: 720

Počet poslanců Česka: 21

Datum voleb Česku: měly by se konat v pátek 8 června a sobotu 8. června 2024.

Princip voleb: Volby jsou tajné, Voliči jsou svéprávní občané států Evropské unie od 18 let. Volí ve svém státu, případně ve státu, kde jsou přihlášení k trvalému nebo přechodnému pobytu.

Eurovolby – jak volit, způsob hlasování

Jak volit? Zodpovědně! Kdo zvolí kandidáta a ten se mu ukáže jako špatný, nenadávejte jemu, ale sobě, že jste ho volil.

Jedná se o systém poměrného zastoupení. Volební strany získají tolik mandátů, jaký je poměr jejich získaných hlasů.

 • Voliči, občanu ČR, musí být 18 let nejpozději ve druhý den voleb.
 • Volit nejde v případě překážek uvedených volebním zákonem.
 • Je dobré si předem zkontrolovat platnost svého občanského průkazu či pasu. Při neplatnosti není připuštěn volební komisi k volbám.
 • Soubor hlasovacích lístků obdrží občané – voliči
 • Na úřední vývěsce si občan předem zjistí, kde je volební míst jeho volebního okrsku, kde je na seznamu voličů.
 • Ve volební místnosti v čase voleb se volič prokáže volební komisi platným občanským průkazem. (Pokud volič chce volit a ze zdravotních důvodů se nemůže dostavit do volební místnosti, požádá volební komisi a dva členové komise v čase voleb přijdou do bytu voliče s přenosnou urnou. Proces volby je obdobný jako ve volební místnosti.
 • Je-li v seznamu voličů nebo předloží-li voličský průkaz (vydaný nejpozději 20 dnů před volbami), obdrží úřední obálku.
 • Pokud si nedonese z domu hlasovací lístek, na požádání obdrží soubor všech hlasovacích lístků.
 • Hlasování je tajné a povinnosti voliče je jít do ukrytého prostoru pro hlasovací lístky. Tam může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla vyznačit dva kandidáty, které chce posunout v pořadí nahoru. (Pokud se označí více kandidátů, volební komise považuje hlasovací lístek jako by byl bez preferenčních hlasů.) V hlasovacím prostoru musí být volič sám. Přizvat si někoho na pomoc může, pokud mu zdravotní stav neumožňuje provést hlasovací úkony – nevidí či nedovede s obálkami manipulovat.
 • Do úřední obálky vloží pouze jeden hlasovací lístek. (Pokud komise v obálce najde dva lístky, počítá to jako neplatný hlas. Rovněž prázdné obálky se počítají jako neplatné hlasy. Započítávají se do statistiky.)
 • Hlasuje se pouze odevzdáním jedné kandidátní listiny vložené do úřední obálky. Je možnost na ní vyznačit dva kandidáty, které si přejeme posunout v pořadníku výše.
 • Před volební komisi vhodí úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem do zapečetěné hlasovací urny. – Tím proces hlasování pro voliče končí.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu na webu Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz/volby/clanek/druhy-voleb-volby-do-ep-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Zveřejnění výsledků hlasování

Po ukončení voleb lze průběžně sledovat výsledky voleb na stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz – tam můžete si najít i výsledky hlasování své obce či volebního okrsku.

Konečné výsledky voleb se oficiálně dozvíme až v noci z neděle na pondělí, až skončí volby ve všech zemích EU. V některých se volí v neděli.

VIZE: Strana empatiků - eurovolby

V současnosti taková strana složená z osob mající rozvinutou empatii není. V budoucnu se může některá levicová strana transformovat v empatickou nebo prostor obsadí nová strana sloužená z empatických osob (empatiků), která bude mít v hlavním programu budování empatické společnosti, nejen ve vlastí zemi, ale i v celé Evropské unií.

VIZE Volební program pro volby do Evropského parlamentu 2024

Naším konečným cílem je vybudování empatické Evropské unie.

Hlavní programové body:

 1. Zařídit, aby vedoucí zaměstnanci Evropské komise měli rozvinutou empatii.
  Jedná se o prevenci občanům škodícího lobbismu a nesmyslné byrokracie.
 2. Masová osvěta o empatii v celé Evropské unii.
  Jde o přínosy empatie pro ekonomický rozvoj (upřednostňování spolupráce na základě rovnosti a odmítání bezohledné soupeřivosti a zištných manipulací, zejména citového vydírání.
 3. Podpora programů zaměřených na rozvíjení empatie u dětí.
  Mnohé vzdělávací plány sice mají rozvíjení empatie u žáků, ale výstupy ukazují, že realizace bývá převážně neúčinná. To vyžaduje prověřování účinnosti rozvíjení empatie u žáků.

Další body – přístupy naších kandidátů ke své práci:

 1. Respektování suverenity a individuality členských zemí.
 2. Podporování spolupráce mezi zeměmi na základě rovnosti a u konfliktů hledáníní kompromisů vyhovující všem. (Bez politiky dvojího metru.)
 3. Upouštění od nařizování státům z pozice nadřazenosti EU, místo toho podporování uzavírání vzájemně výhodných dohod.
 4. Upřednostňování mírumilovných řešení před diktátorskými až ozbrojenými cestami.
 5. Zavedení Evropské daně na spekulativní kapitál. Konec daňových rájů pro firmy a nadnárodní korporace v EU.

Spekulativní kapitál? Dříve se tomu říkalo lichva, šmelina, handl – kapitál, který nic nevytváří, nic nezhodnocuje, pouze navyšuje ceny a destabilizuje trh, což je z morálního pohledu obyčejné příživnictví.


Empatická Evropa vyžaduje asimilaci nonempatických migrantů.

Projevy násilí a nadřazování se jedněch nad druhými nelze tolerovat, protože při ustupování takové osoby se pouze utvrzují ve správnosti svého násilí a nadřazování se.


Publikováno:
Aktualizováno: 18. 11. 2023

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika