Levicové obzory

www.levice.info 
05. 05. 2019

Obrázky smajlíků o chování lidí - z webu Levicové Obzory  Obsah stránky - témata
  • Přemýšlení o vlastním přemýšlení a vnímání
  • Přemýšlení o levicové politice

Přemýšlení o vlastním přemýšlení a vnímání

Všechny články webu Levicové obzory jsou zaměřené na podněcování k samostatnému přemýšlení o chování a jednání lidí. Někdy se mi zdá, že z článků webu »Levicové obzory« se povedly nejvíce některé obrázky se smajlíky. Hlavním cílem obrázků se smajlíky je podněcovat k samostatnému přemýšlení o společenských problémech, o výchově a chování, o sobě, o vlastních vztazích k druhým aj.

Smajlíci - černobílé vnímání

Mnoho lidí neumí pracovat s měkkými daty, mají dětské černobílé vnímání hodnot. Pro ně je vše buď zcela špatné, nebo zcela dobré a nic mezi tím.
Z článku: Typy egoistů

Smajlíci o datech

Tvrdá data získáme počítáním či měřením, měkká data jsou z hodnocení podle uměle vytvořených stupňů – škál. Měkká data mají sice nižší validitu, ale pomáhají lépe se orientovat v řešených problémech a následně vyvozovat kvalitnější závěry.
Z článku: Přemýšlení s tvrdými a měkkými daty

Smajlíci o emocích v myšlení

Kdo si nevycvičil nadhled vnímání, bývá otrokem svých emocí. Většina nevycvičených si stále myslí, že jejich rozum vítězí nad emocemi.
Z článku: Úvod - Zvláštnosti myšlení lidí

Smajlíci o kritickém myšlení

Kritické myšlení není kritizování, ale naučený způsob myšlení směřující k úspěšnému řešením kritizovaného problému. Místo pouhé kritiky přicházejí s nápady, radami, inspiracemi.
Z článku: Kritické myšlení - dobré myšlení, musí být však natrénované

Smajlíci o strategii budování komunismu.

Sociální cítění je rozvinuto vhodnou výchovou, k němu máme dány geneticky dispozice. Předpokladem rozvíjení sociálního cítění je citové uspokojování dítěte v raném dětství.
Z článku: Pravicové hodnoty - myšlení, atomické hodnoty, svoboda

Všichni jsou vnitřně proti, ale hlasují pro v domnění, že ostatní jsou pro.

Jeden z projevů skupinového myšlení: Často většina je vnitřně proti a hlasuje pro v domnění, že většina je vnitřně pro.
Z článku: Předcházení negativním projevům skupinového myšlení

Smajlíci o hodnocení smutku.

Osoby obvykle svůj dlouhodobý nenormální stav začnou za čas považovat za svůj normální stav.
Z článku: Vyhoření funkcionářů a členů strany - náprava, prevence

Přemýšlení o levicové politice

Pozoruji, že v dnešní době většina lidí přistupuje k informacím konzumně – informace přijímá nebo odmítá na základě pocitu libosti či nelibosti, avšak samostatně nepřemýšlí, nedělá si vlastní závěry. Někteří lidé nejsou ani schopni si vytvářet vlastní názory a přebírají je od svých autorit již hotové.

Egoista: »Odmítám rovnost!« Prosocialista: »Vítám rovnost!«

Egoisté cílevědomě odmítají rovnost. Jejich životním smyslem bývá šplhání po společenském žebříku. Ty nad sebou uctívají a nad ty dole se vyvyšují.
Z článku: Komunismus – výklady a pohledy z levice i z pravice aj.

Smajlík černé propagandy našeptává: Egoisté jsou hodní lidé.

Egoismus je motorem individualismu a dravého kapitalismu. Černá propaganda přesvědčuje veřejnost, že egoistické chování je to správné chování. Avšak školy nemají v osnovách výchovu žáků k egoismu.
Z článku: Komunismus – výklady a pohledy z levice i z pravice aj.

Rok 1847: „Až se v Evropě svrhnou monarchie, lid si bude vládnout sám a bude hlasovat pro komunismus.“

Podle Komunistického manifestu vydaného roku 1847: Až se v Evropě svrhnou monarchie, lid si bude vládnout sám. Lid bude hlasovat pro komunismus a svým počtem přehlasuje kapitalisty." Jenže současný lid není homogenní a je rozdělen na dva antagonistické tábory: tábor egoistů a prosocialistů (občané s prosociálním chováním, které je motivováno rozvinutými vyššími sociálními schopnostmi jako je empatie.
Z článku: Manifest komunistické strany - psycho-sociální pohled

Smajlíci malomyslní.

Přibývá lidí, kteří si v malomyslnosti začínají libovat - je to pohodlné: "Nic nezměním, proto se nemusím se nijak angažovat."
Z článku: Je krize levice v Evropě?

Smajlíci „Avantgardní je průkopnické. Záleží, čím se kdo prokopává.“

Avantgardní myšlení s humorem. Humor vede k optimismu a optimismus uvolňuje stavidla angažovanosti, tvořivého myšlení.
Z článku: Mladistvé avantgardní myšlení komunistů 21. století

Smajlíci o Eurovolbách 2019: » Nemám rád byrokraty Evropské unie!!!« »Tak tam pošlí Kateřinu Konečnou. Byrokraté ji nesnáší.«

Občané nespokojení s Evropskou unii chodí méně k volbám. U mnohých osob jde o vedlejší projev nespokojenosti s vlastním životem.
Z článku: Eurovolby 2019 - KSČM do Evropského parlamentu

Smajlíci a KSČM: „Inspirací je poema Čas třešní, statečný boj komunardů 1871.“«

Třešní začíná nějak dlouhodobě ubývat, chce to obnovit přestárlé sady.
Z článku: Komunistická strana Čech a Moravy - zamýšlení

Smajlíci o kritických návrzích, jeden je předládá druhý haní.

Řada šéfů vyzývá podřízené ke konstruktivním návrhům. Poté osoby, co je předloží, místo pochvaly silně zkritizují. Tento jev bývá ve firmách, státní správě i ve stranách.
Z článku: Konstruktivní návrhy na zkvalitnění vnitřní i vnější práce KSČM

Smajlíci o organizování sjezdů.

Když se jede ve vyjetých kolejích, nelze očekávat změnu směru - k dalšímu volebnímu propadu.
Z článku: Návrhy k organizování sjezdu KSČM 2018, 2020

Smajlíci hodnotí strategii budování komunismu.

Mnoho lidí považuje abstrakci kapitalismu jako svébytnou bytost. Jde o dětskou personifikaci. Vyšší úrovni myšlení je představa, že lidé jsou postatou a zřízení jejich projevem. Změní-li se v globálu charakter občanů, následně se změní i charakter zřízení.
Z článku: Návrhy strategické cesty KSČM z volební krize 2017

Smajlíci o diskuzi.

Řada lidí odmítá korigovat své názory pod tlakem nových vědeckých informací, proto ty odlišné od vlastních nálepkují revizionismem a oportunismem.
Z článku: Budoucnost KSČM - diskutujte v souladu s usnesením

Smajlíci „Vsaď se, že za dvě stě let bude v Evropské unii komunismus!“

Komunistická EU utopií? Před 200 léty bylo utopií sociální a zdravotní pojištění, osmihodinová pracovní doba a placená měsíční dovolená. Společnost se v globálu stále vyvíjí.
Z článku: Reálný liberální komunismus 22. stoletíAutor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 8. 5. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych