Levicové obzory

www.levice.info 
16. 4. 2019; 16. 4. 2020

Články rubriky »Komunismus

Články rubriky »Komunismus

Rubrika s tvůrčími články vztahující se k vizi komunismu - návrhy, podněty, inspirace.

Vývoj společnosti se nedá zastavit. Pouze ho můžeme brzdit nebo urychlovat.

Komunismus – výklady a pohledy z levice i z pravice aj.

Publikováno: 12. 2. 2019 Obsah článku:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Komunismus platforma 2020 - Cesta ke svobodnému komunismu

Publikováno: 16. 4. 2020

Články související s budováním reálného liberálního komunismu
Autor:
Publikováno:
Aktualizováno: 18. 4. 2020
Publikoval: Stanislav Hendrych
Článek s přílohami vznikl přepracováním článku „Komunismus – Liberální komunismus proč bude“, který byl publikován 17. 12. 2017 – 16. 4. 2020