Levicové obzory

www.levice.info


 Hierarchie webu
 ➔  Komunismus
 ➔  Články

Články rubriky »Komunismus

Články rubriky »Komunismus

Rubrika s tvůrčími články vztahující se k vizi komunismu - návrhy, podněty, inspirace.

Vývoj společnosti se nedá zastavit. Pouze ho můžeme brzdit nebo urychlovat.

Komunismus – výklady a pohledy z levice i z pravice aj.

Publikováno: 12. 2. 2019 Obsah článků:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Pro komunismus rozhodující jsou lidé

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Komunismus platforma 2020 - Cesta ke svobodnému komunismu

Publikováno: 16. 4. 2020

PROGNÓZA – Komunismus bude liberální, vize generace empatie

Publikováno: 16. 4. 2020 Obsah článku:

*

*

*

*

*

*

*

*

Články související s budováním reálného liberálního komunismu

Výchova k humanismu, levicovým hodnotám, levicových politiků, občanů, potomků

Publikováno: 17. 11. 2017 Obsah článku:

*

*

*

*

*

*

*

*Publikováno:
Aktualizováno: 18. 4. 2020

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika