Levicové obzory

www.levice.info


Mladistvé avantgardní myšlení komunistů 21. století


Článek z Haló novin

"Sjezd PCdoB: komunistická témata bez zbytečných ideologických kudrlinek"
Rozhovor vedený Romanem Janouchem s Jiřím Dolejšem - místopředseda ÚV KSČM a poslanec PSP ČR
Haló noviny 1. prosince 2017-12-01

Citace Jiřího Dolejše

"Radikální levice jinde ve světě je v podstatě mladá, u nás je stále věcí především stárnoucích pamětníků. Já osobně to chápu jako kardinální otázku. Avantgarda pro 21. století nemůže mít starou tvář a vězet zkušenostmi i myšlením v minulém století."

Osobní poznámky

Plný souhlas s tímto názorem J. Dolejše. K tomuto účelu byly vytvářeny v KSČM komise mladých, sdružování mladých komunistů dohromady. Existuje svaz mladých komunistů. Proč se toto již výrazně neprojevilo na změně politiky KSČM? Někde je v KSČM organizační chyba!!! Pokud se neodstraní, nepomůže avantgardnímu myšlení ani omlazení KSČM očekávané soudruhem Dolejšem.

Myslím si, že hlavním problémem je silný negativní vliv skupinového myšlení. Je to brzda avantgardního myšlení. Je to systémová - organizační chyba. Negativní vliv skupinového myšlení lze omezovat mnohými opatřeními, stačí jen odstranit organizační pohodlné, avšak špatné stereotypy.

O skupinovém myšlení více v článku "Předcházení negativům skupinového myšlení v základních organizacích, konferencích a výborech"
 Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 20. 4. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych