Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
 ➔ KSČM

Eurovolby 2019, volby do Evropského parlamentu - KSČM

Eurovolby 2019, volby do Evropského parlamentu - KSČM

Obsah stránky - Eurovolby 2019 KSČM

* Předmluva
* Výsledky eurovoleb netradičně 
* Chodit či nechodit k volbám do Evropského parlamentu?
* Evropský parlament
* Rada EU
* Evropská komise
* Volební program KSČM - Nenechme to tak!
* Složení kandidátů KSČM - "KSČM Česká levice společně"
** Komunistická strana Čech a Moravy - KSČM
** Strana demokratického socialismu - SDS
** Komunistická strana Československa – KSČ
** Nestraníci

Smajlíci o Eurovolbách 2019: » Nemám rád byrokraty Evropské unie!!!« »Tak tam pošlí Kateřinu Konečnou. Byrokraté ji nesnáší.«

Tato stránka byla vytvořena na podporu voleb 2019. Eurovolby 2019 jsou za námi a eurovolby 2024 před námi. Nyní je čas vyhodnocování. Vždy mne zajímají netradiční pohledy, proto jsem stránku doplnil o netradiční hodnocení průběhu voleb. Všechna vstupní data jsou z veřejných stránek Českého statistického úřadu a stránek GOOGLE,každý si je může sám prověřit.

Výsledky eurovoleb netradičně

KSČM předvádí ve svých výsledcích ukázkový volební tobogán.

Získané mandáty jednotlivých stran
Stranar.2004r.2009r.2014r.2019
ODS9924
ČSSD2740
KSČM6431
KDU-ČSL2232
SNK3   
Nezívislí2   
ANO 2011  46
STAN a TOP 09  43
Svobodní  10
Piráti   3
SPD   2
CELKEM24222121

Graf č. 1

Vedení KSČM bylo včas varováno před tímto volebním propadem. Graf ukazuje, jak vypadala statistická prognóza po minulých volbách – černé přerušované čáry a jaká je současná realita – červená přerušovaná čára.

Graf z roku 2014 prognózující volební propad KSČM

Graf č. 2

Vedení KSČM si pochvaluje, že se podařilo zastavit klesání počtů hlasů. Výrazný vliv na pozastavení klesání počtů hlasů má celorepublikové zvýšení volební účasti – napříč společenským spektrem.

Graf vývoje volební účasti ukazuje u všech krajů propad v roce 2014

Politici dnes se ptají: „Co způsobilo velký nárůst volební účasti v roce 2019?“ Je to dobrá otázka? Zajímavý je vývoj volební účasti v rámci ČR v %: 28,32; 28,22; 18,20; 28,72

Z pohledu dlouhodobého vývoje v ČR se jeví takřka stagnace volební účasti. Kolísá pouze v rozmezí necelého procenta a velký propad volební účasti v roce 2014 se jeví jako anomálie. Proto je zajímavá otázka: „Co způsobilo velký celorepublikový propad volební účasti v roce 2014?“

Graf č. 3

Teoreticky, pokud by v roce 2014 nebyl celorepublikový volební propad, jaký by byl vývoj volebních hlasů pro KSČM? Křivka u roku 2014 by se asi více napřímila – přerušovaná čára (matematický výpočet). To vyvolává oprávněnou otázku: „Pozastavení klesání počtů hlasů pro KSČM je skutečně hlavně zásluhou dobré práce KSČM?“

Graf ukazující možnou situaci, pokud by v roce 2014 nebyl propad volební účasti.

Graf č. 4

Nakolik se podařilo KSČM oslovovat voličskou veřejnost? Pro budoucnost KSČM tato otázka má velký význam.

a) „Zastavení propadání je výsledkem dobré práce KSČM.“ Z toho plyne závěr, že bude dobré pokračovat ve stejných šlépějích jako v těchto volbách a nebudou se hledat nové cesty k oslovování voličů.

b) „Stávají práce KSČM nijak výrazně neovlivnila zastavení klesání počtu hlasů.“ Z toho plyne potřeba hledat nové cesty k levicovým voličům.

Chybné vstupní informace vedou obvykle k chybným závěrům. Vedou líbivé odpovědi k úspěchům?

K sondám do myšlení občanů (voličů) se dá využívat internet, stačí základní dovednost ovládání internetu. Pokud některé politická strana vyvolá zájem veřejnosti, zvýší se hledanost této strany prostřednictvím internetových vyhledávačů. GOOGLE umožňuje sledovat hledanost hesel. (Porovnávat lze maximálně pět hesel, výsledky jsou v indexech.)

První výrazný vrcholek veřejného zájmů o politické strany je 24.5. v 18:00 hod., druhý je 25.5. v 9:00 hod. a kolmý nárůst třetího je 26.5. ve 22:00 hodin. (Graf má hodinový interval.)

Graf hledanosti ANO, ODS, Piráti, STAN, TOP 09

Graf č. 5

KSČM v období voleb vyvolala jen minimální zájem o svou stranu. Zde v rubrice »KSČM« jsou podnětné články, jak vyjít z volební krize.

Graf hledanosti ANO, SPD, KDU-ČSL, KSČM, ČSSD

Graf č. 6

Při změně indexu je nápadné, že KSČM nejvíce zaujala, jako mnohé jiné strany, až po volbách. Čím? Velice zajímavé je srovnání zájmů veřejnosti mezi předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a lídrem Kateřinou Konečnou. Z grafu je jasné, kdo z těch dvou dnes dovede lépe oslovovat širokou veřejnost.

Graf hledanosti KSČM, program KSČM, Kateřina Konečná, Vojtěch Filip

Poučení z grafu? V příštích volební kampani by si vedení KSČM mělo více uvědomovat, že voliči v globálu projevuji mnohem větší zájem o osobnosti samotných kandidátů, než o samotný volební program.

Velice zajímavá je analýza těchto eurovoleb od blogéra "vlka" na stránkách vlkovobloguje.wordpress.com
Volby do Evropského parlamentu II. - pohled z domácího hlediska 2

Chodit či nechodit k volbám do Evropského parlamentu?

Nejhorší ze všeho je pocit bezmoci a beznaděje. Tento pocit můžeme sami si prohlubovat a v nářcích si začít libovat. Dlouhodobé setrvávání v tomto psychickém stavu nabourává psychické zdraví, následně to nabourává i tělesné zdraví. Lékaři zde neodstraňují tyto příčiny nabourávání zdraví, pouze tlumí projevy. Mnoho lidí si dobrovolně škodí sami sobě.

Nebo se můžeme aktivně seberealizovat a podporovat si své vlastní psychické zdraví a více si užívat života.

Obecné stránky EU na podporu účasti občanů Evropské unie ve volbách s permanentní propagaci:

Evropský parlament

 • Poslanci jsou voleni přímou volbou občanů v eurovolbách
 • V eurovolbách se Volí tajným hlasováním každých pět let.
 • V jednotlivých zemích se v eurovolbách volí podle zásad poměrného zastoupení.
 • V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby pro občany povinné.
 • Evropský parlament má 751 poslanců, Českou republiku zastupuje 21 poslanců.
 • Sídlem Evropského parlamentu je Štrasburk – kde se konají plenární zasedání, ale pracuje také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucembursku (sekretariát).
 • Základní pravomoci Evropského parlamentu jsou legislativní, rozpočtové a kontrolní.
 • První volby byly v EU v červnu 1979, v České republice byly poprvé v roce 2004.
 • Výsledky eurovoleb voleb lze nalézt na stránkách Českého statického úřadu www.volby.cz Výsledky hlasování jsou celostátní, ale na stránce lze se proklikat k výsledkům jednotlivých volebních obvodů.
 • Současné volby se uskuteční ve všech členských zemích Evropské unie v termínu 23. 5.2019 – 26. 5. 2019
 • Česká republika má volby v časech: pátek 24. (14:00 – 22:00) a sobota 25. (8:00 – 14:00) května 2019

Rada Evropské unie

Tato rada funguje paralelně vedle Evropského parlamentu, podílí se na legislativním procesu, asi jako vláda. Má v EU velkou moc, avšak není volená lidem. Jejími členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU. Schází se 4x ročně na řádném zasedání a vymezuje její obecné politické směry a priority. V současné době v této radě je za Českou republiku předseda vlády Andrej Babiš.

Evropská komise

Je další paralelní jednotkou Evropského parlamentu. Je to politický nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Komise se podílí takřka na všech úrovních rozhodování, má největší administrativu a expertní aparát a sídlí v Bruselu. Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy. Právo předkládat návrhy legislativních předpisů má výhradně ona komise. Komisaři pochází z členských států a jsou těmito státy do své funkce navrhováni a ve své funkci jsou zcela nezávislí na členských státech. Může tak rozhodovat i přes odpor některých států.

Byrokraticky se mi jeví bývalá RVHP socialistických zemí (mnohými občany zatracovaná) jako trpaslík vedle Evropské unie. Jádro evropské komise tvoří armáda úředníků – 25 tisíc, která tvoří neformální a nikým nevolenou ohromnou moc. To je více než polovina všech zaměstnanců EU. „Dej šimlovi stůl, práci si najde.“ Pak se nelze divit výstupům Evropské komise.

V současnosti se jeví, že za nás nahoře rozhoduje armáda nikým nevolených úředníků. Každá dobrá myšlenka pod moci byrokracie se zdeformuje a místo prospěchu přináší zbytečné problémy. Armáda byrokratů EU to jen potvrzuje. Bod z volebního programu kandidátů KSČM do Evropského parlamentu: „Občané musí mít právo rozhodnout!“

Program KSČM pro volby 2019 do Evropského palamentu

Zde jsou jen volební hesla pro volby do Evropského parlamentu 2019.

Nenechme to tak!">

 • Kvalitní zboží, žádné šunty!
 • Konec debat o vstupu do eurozóny!
 • Občané musí mít právo rozhodnout!
 • Konec daňových rájů pro firmy a nadnárodní korporace!
 • Odmítnutí militarizace Evropy!
 • Rovnost v odměňování a evropská minimální důstojná mzda
 • Snižování suverenity členských států
 • Internet musí zůstat svobodný!
 • Na mrtvé planetě nejsou pracovní místa!
 • Žádná moc korporacím
 • Zavedení Evropské daně na spekulativní kapitál!
 • Důstojné stáří pro všechny!
 • Žádná politika dvojího metru!

Více o programu 2019 na jejich webu .

Složení kandidátky „KSČM - Česká levice společně“

Dvě třešně na spojených stopkách

Komunistická strana Čech a Moravy - KSČM

Kandidáti: 22
Web strany: www.kscm.cz
Strategický cíl dle stanov: Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.
Stanovy: 843 kB
Logo Strana demokratického socialismu

Strana demokratického socialismu - SDS

Kandidáti: 3
Web strany: www.levice.org/">www.levice.org
Strategický cíl dle stanov: Programovým cílem SDS je otevřená společnost, založená na výrazně sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství s rovností všech forem vlastnictví, na vládě práva nad politikou a na státu nezříkajícím se plné odpovědnosti za důstojný život každého svého občana.
Web:

»Strana demokratického socialismu« (SDS) byla česká neparlamentní levicová politická strana. Vznikla v červnu 1997. Spojením »Levého bloku« se »Stranou demokratické levice« vznikl název »Levý blok - Strana demokratické levice« (LB-SDL). V lednu 2020 došlo k sloučení s občanskou iniciativou »Skutečná levice«, tím vzniklo uskupení nové politické strany pod názvem »Levice«.

Červená pěticípá hvězda se srpem a kladivem.

Komunistická strana Československa – KSČ

Kandidáti: 2
Web strany: www.ksc.cz
Strategický cíl dle stanov: Strana usiluje s využitím všech možností daných Ústavou České republiky a Listinou práv a svobod o vytvoření sociálně spravedlivé a demokratické společnosti, cílem strany je socialismus.
Stanovy Komunistické strany Československa: www.ksc.cz - V současné době je na této doméně zrušená rubrika "Naše strana" a stanovy na webu nejsouk dispozici. 30. 10. 2019"

Nestraníci

Kandidáti: 1
Nestraník nemá stanovy, jen své svědomí.

Celá kandidátka s profily je na volebním webu „Kandidáti do Evropského parlamentu“:


Poučí se a uspěje KSČM v příštích volbách Evropského parlamentu?


Publikováno:
Aktualizováno: 30. 5. 2019 - doplněno hodnocení voleb

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika