Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
 ➔ KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy - podněty

Komunistická strana Čech a Moravy - podněty

Smajlíci a KSČM: „Inspirací je poema Čas třešní, statečný boj komunardů 1871.“«

Inspirací KSČM pro své logo je poema Čas třešní, statečný boj komunardů 1871, kteří věřili ve své ideály.

Předmluva rubriky KSČM s inspirativními podněty

Upozorňuji, že tyto stránky jsou osobní, nezávislé na vedení Komunistické strany Čech a Moravy. Jako řadový člen KSČM snažil jsem se o konstruktivní návrhy, které jsem posílal nahoru. Výsledek stejný, jako když se hází hrách na zeď. Hlavní příčinu vidím v negativních projevech skupinového myšlení. Jsou to časté projevy jakýchkoli skupin osob, které pracují dlouhodobě. Tyto projevy v obecné rovině zkoumá sociální psychologie a poznatky ověřuje experimenty. Stačí vědecké poznatky aplikovat, jen musí být vůle.

S povděkem chválím alespoň Haló noviny, které mi otiskly řádku kritických článků. A také Klub společenských věd mi umožňoval šířit mé odlišné vnímání společenských jevů ve společnosti. Problém je v tom, že žádný článeček neumožní ucelenější pohled. Jednotlivá témata článků jsou jen fragmenty uceleného pohledu. Články jsou různě rozesety. Proto jsem se rozhodl založit si vlastní webové stránky, kde mohu prezentovat své názory uceleněji.

V podstatě mi jde o naplňování cíle Komunistického manifestu - docílení humánní demokratické společnosti bez vykořisťování člověka člověkem, společnosti mírumilovné a bez šmejdů. Souhlasím s aktualizací teoretických základů marxismu, ale nesouhlasím s tzv. Frankfurtskou školou, která je spíše demagogická než vědecky materialistická. Na ose levice - pravice se tato "škola" nachází někde mezi levici a pravici.

Dle mého názoru je pro celou levici České republiky i Evropské unie tříštění levice ke škodě celé levice. Z tohoto důvodu, kromě této rubriky, jsou ostatní stránky orientované na širokou levici.

Kdo je ten druhý?

Když čtu současné reakce členů KSČM na volební propad, připadá mi to, jako by chtěli ve straně velké změny, ale jen takové, aby je dělali ti druzí a sami nemuseli u sebe nic měnit. Chtějí názorové změny ve straně, ale pouze takové, aby sami nemuseli své názory korigovat. Chtějí změny u druhých a neuvědomují si, že sami jsou ti druzí. Každý, kdo čte tyto řádka (z pohledu druhých) je nějaký druhý!

Přestal jsem se spoléhat na druhé, že přinesou změnu a začal u sebe.

Stanislav Hendrych
člen KSČM


Publikováno:
Aktualizováno: 20. 4. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika