Levicové obzory

www.levice.info


 ➔ KSČM
 ➔ Jak psát
     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Jak a proč psát lépe články KSČM a upravit je pro internet

Proč psát lépe své články pro webové stránky KSČM? V dnešní době jsou na internetu miliony článků, miliony, které nikdo nečte. Je vám jedno, zda váš článek bude někdo číst či ne? Někteří lidé se upokojují samotným psaním a nezajímá je, zda to někdo čte či ne. Patříte-li mezi ně, je plýtvání časem, abyste četli dál.

Ukázka vylepšené nabídky webové stránky Komunismus znaky

Obsah této stránky

 • Jak se připravit na psaní článku pro KSČM
 • Vytvoření nástřelu článku
 • Jak psát samotný článek – pracovní verze
 • Kontrola úvodu a závěru článku, nakolik plní svou úlohu
 • Úprava článku pro internetové prostředí
 • Jak lépe upravit webové články pro internet KSČM
 • Prověřování článku na internetu
 • Jak se připravit na psaní článku pro KSČM

  Máte-li zájem, aby vaše komunistické články na webových stránkách KSČM četlo co nejvíce lidí, je dobré si předem uvědomovat:

  • Jakými cestami návštěvníci internetu se dostanou k vaším webovým článkům? (přes navigaci domény; přímým odkazem z e-mailu, Facebooku, z jiné stránky; prostřednictvím klíčových slov z vyhledávačů Google, Seznam, Yandex, …)
  • Co návštěvníky internetu nejvíce zajímá?
   Seznam - Prohlížeč Seznam má vlastní statistiku hledanosti slov, tam jsou srovnávat pouze dvě slova navzájem.:

   Google - Hledanost klíčových slov a sousloví na Google se dá snadno zjistit pomocí aplikace Google. Graf hledanosti je v %, kdy 100 % je maximum. Pro srovnávání je dobré mít jedno výchozí slovo a s ním porovnávat druhá. Současně lze srovnávat až 5 slov najednou.
  • Jak v nich vyvolávat zájem k navštívení stránky a přečtení článku? Sem patří základy psaní školních slohových prací v základní škole. Tyto základy nejsou samoúčelné či byrokratické, ale staví na letitých zkušenostech. Prohlubují se psaním seminárních a diplomových prací. I volební programy jsou slohové útvary.

  Ještě před psaním je dobré si promyslet několik bodů – opakování matka moudrosti.

  • Komu je článek určen? Odborníci - laici, široká veřejnost – zájmová skupina, osoby samostatně kriticky myslící – osoby pouze konzumující informace, přesvědčení voliči – nerozhodní voliči, …
  • Hlavní účel článku: zviditelnit se, podělit se o osobní zkušenosti, zapojit se do osvěty, vylít si srdíčko, apelovat na druhé. Pouhými apelacemi bývají plné noviny i weby, pisatelé vyzývají k tomu či onomu. Výsledky se obvykle nedostavují, pouze autor si ulehčí svědomí, že pro to něco dělá. Mnohem účinnější je osvěta k problému: Proč tomu tak je a jak se to dá změnit.
  • Jádro článku – nosná myšlenka. Pisatelé, kteří si vylévají srdce, často ve zkratce se snaží pojmout vícero témat, avšak kvůli šíři nic neproberou do hloubky. Výsledkem pak bývá, že pouze některé čtenáře svými názory potěší a jiné naštvou. (Naštvaní lidé chodí o něco méně k volbám než spokojení.)

  Vytvoření nástřelu článku

  • Napsat si osnovu (může se průběžně měnit). Každý článek má mít vývoj, jinak se čtenář začne nudit a přestane chápat, „co článkem autor míní“.
  • Průběžně si zachycovat své zajímavé myšlenky, mnohdy odplynou a nevrátí se.

  Jak psát samotný článek – pracovní verze

  • Držet se osnovy nebo ji upravovat, jinak hrozí nebezpečí i několikanásobné odbíhání od hlavního tématu. Odklon od tématu se ve škole hodnotí snížením známky o jeden stupeň.
  • Držet se vybraného jazyku (odborný, laický, lidový).
  • Průběžně vyškrtávat z textu balast – obecně známé informace, nic neříkající fráze, opakující se myšlenky.
  • Optimální webový článek by měl obsahovat 1000 slov. Na předních místech Google bývají články obsahující kolem 2200 slov. Je-li v článku méně než 500 slov, považuje se to za kritickou chybu.
  • Ke srozumitelnosti přispívá využívání odrážek s texty v encyklopedickém pojetí.
  • Zkracujte texty, věty a nechávejte jen to podstatné, výstižné.

  Napsáním článku práce na něm nekončí

  Kontrola úvodu a závěru článku, nakolik plní svou úlohu

  I krátký článek má mít tři části: úvod, stať a závěr. Je dokládáno, že čtenáři si nejvíce pamatují z celého článku první a poslední věty. Těm se má věnovat velká pozornost. I někteří ostřílení pisatelé článku časem začnou zapomínat na význam úvodu a závěru článku.

  Úvod článku
  Úvodní část uvádí čtenáře do prostoru, času a záměru autora. Čtenář tak mnohem snáze se zorientuje v článku.
  Stať článku
  K čemu stať, když se to hlavní dá shrnout do úvodu a závěru? V podstatě hlavním úkolem statě je přesvědčit čtenáře o významu závěru.
  Závěr článku
  Ten má obsahovat zopakování nejvýznamnější informace z článku, kterou si má čtenář zapamatovat.
     Velkou roli zde hraje část mozku zvaná hippokamp. Jedná se o relativně autonomní útvar, který připojuje k informacím ve vědomí jejich váhu. Vyhodnotí-li, že se jedná o banální informaci, nepřipojí významnost a informace se neuloží do paměti.
     Má-li osoba poškozenou tuto část mozku (nemoc, úraz), všechny rozumové funkce zůstávají zachovány, jen si nic neukládá do paměti. Existuje pouze několikaminutová operační paměť, co bylo před pěti minutami si nepamatuje. Co bylo uloženo v paměti před poškozením hippokampu, to v paměti zůstává.
     Před zveřejněním významnějších článků se vyplatí získat názory několika osob na tento článek, nejlépe od osob, které nepochlebují, ale jsou upřímné.

  Úprava článku pro internetové prostředí

  Výběr hlavních klíčových slov v článku

  Dnes stále větší měrou návštěvníci internetu cíleně hledají články prostřednictvím vyhledávačů jako je Google, Seznam, Yandex, … zadáním klíčových slov či sousloví. Český jazyk oplývá synonymy. U tištěných článků je užívání synonym oživení článku. U webového článku prohlížeče synonyma vyhodnocují jako slova druhořadého významu.

  Přínosem bývá, když hlavní klíčová slova obsahuje webová adresa stránky s článkem.

  Porovnávání hledanosti vytipovaných klíčových slov.

  Internetový titulek a název článku

  Internetový titulek vkládají programátoři do hlavičky programu pro vyhledávače a prohlížeče. Vyhledávače tento titulek uvádějí v nabídce. Délka titulku má být 50 až 60 znaků včetně mezer. Delší titulky prohlížeče nedopíší.

  Titulek musí být snadno pochopitelný, o čem je a pro koho je. Má být na internetu unikátní.

  Název článku nemusí být totožný s internetovým titulkem. Je-li však velmi rozdílný, návštěvník bývá rozčarován, protože očekával název článku podobný internetovému titulku.

  Titulek i název článku má vyjadřovat hlavní téma článku, upoutávat pozornost svou originalitou a vyvolávat zvědavost návštěvníků.

  Popisek obsahu stránky

  Popisem stránky se rozvádí titulek, má obsahovat klíčová slova ve smysluplných větách. Cílem je přesvědčit návštěvníka upoutaného titulkem, že je to právě tento článek, který hledá a motivovat ho ke kliknutí na něj. Popisek má mít 150 až 160 znaků včetně mezer.

  Internetový popisek stránky, tak jako titulek, vkládá programátor do hlavičky programu stránky. Prohlížeče ho zveřejňují pod titulkem. Pokud v programu není, prohlížeč si ho vytvoří sám z fragmentů článku. Může tak vytvořit slátaninu, která návštěvníka spíše odradí od kliknutí, než aby ho zaujala. Příklad popisku stránky vyrobeného robotem, když chybí popisek v hlavičce programu stránky.

  Jste zde. Domů > Volby 2021. Volby 2021. Kandidáti do PS PČR – 5 priorit Aktuálně. Aktuality Alternativní informace, Fakta a argumenty, Komentáře – Mediální výstupy …

  Perex internetového článku

  U delších článků je přínosné mít pod názvem článku tučným písmem napsaný odstaveček, který má shrnovat to nejzajímavější z článku a motivovat návštěvníka k přečtení celého článku. Návštěvníci stránek, které letmý pohled na stránku nezaujme, ze stránky odcházejí na jiné stránky. Dnes je nabídka stránek velká, proč číst nudný nezajímavý článek?

  Klíčová slova v kapitolách a podkapitolách

  Tak jako u seminárních a diplomových prací mají být u delších webových stránek názvy kapitol a podkapitol. V programu stránky se označují jako H, hlavní nadpis je H1, kapitola H2 a podkapitola H3. Ani u názvu kapitol a podkapitol by neměl text obsahovat víc než 60 znaků i s mezerami.

  Velký význam pro vyhledávače mají klíčová slova v kapitolách a podkapitolách. Samozřejmě také v textu.

  Jak lépe upravit webové články pro internet KSČM

  Obsah stránky s názvy kapitol

  Pokud autor má vliv na programátora, měl by si pohlídat, aby programátor v úvodu stránky naprogramovat obsah stránky jako odkazy na záložky.

  1. Když návštěvníka článek jako celek nezajímá a stránku by rychle opustil, může ho zaujmout některá část článku a přečíst si ji.

  Internetové vyhledávače si vyhodnocují u prohlížených stránek chování návštěvníků a podle toho stránce připisují nebo ubírají preferenční body a ukládají si to do paměti. Vyhodnocují:

  • Počet kliknutí na stránku, je-li v nabídce.
  • Dobu čtení stránky. Opouští-li návštěvník stránku rychle, dostane záporné body, setrvá-li dlouho, má kladné body.
  • Pokračuje-li návštěvník v hledání dalších článku, nebo ho článek natolik uspokojil, že v hledání již nepokračuje.

  Proto je důležité návštěvníka na stránce udržet.

  2. Prohlížeče mohou v nabídce pod popiskem stránky zobrazit lištu s obsahem a návštěvník může otevřít stránku přímo na kapitolu se záložkou, která ho zajímá.

  V liště jsou zkrácené texty, proto jsou v názvech kapitol důležitá první slova. Zobrazení lišty se záložkami zvyšuje návštěvnost stránky.

  Vylepšená nabídka stránky Volby 2021 o záložky

  Programátor nemá možnost prohlížečům nařizovat zobrazování lišty se záložkami, jen poskytuje tuto možnost.

  Obrázek jako součást článku

  1. Čtení článku bývá zábavnější, je-li v něm obrázek. Pohled na pouhý text vyvolává nudu již před samotným čtením.
  2. Obrázek související s obsahem stránky mohou prohlížeče připojit k nabídce stránky. Tím se stránka automaticky stává atraktivnější a návštěvníci na ni více klikají.
  3. Naprogramované doprovodné informace k obrázku umožňují prohlížečům samostatně zobrazovat obrázky k jednotlivým tématům. Zaujme-li návštěvníka obrázek, kliknutím na něj se dostává na webovou stránku, kde je zveřejněn. Tím se rovněž zvyšuje návštěvnost. Pozor, Google ořezává obrázky do čtverce, ať po ořezu není nesmysl.
       Pozor na autorská práva. Existují roboti některých agentur, kteří vyhledávají shodné obrázky a za úplatu upozorňují autory, že jejich práva jsou porušená a podněcují je k vymáhání poplatků za autorská práva.

  Vylepšená nabídka stránky Komunismus a komunista

  Aby programátor připojil potřebné informace pro roboty, je dobré, když je autor článku sám sepíše:

  • Výstižný název obrázku
  • Autor obrázku
  • Výstižný slovní popis obrázku, čte se prohlížečem u nevidomých. Popis se zobrazí návštěvníkům, když se z nějakých důvodů nezobrazí obrázek.

  Zvýšením počtu odkazů na vaší webovou stránku

  Vyhledávače si na internetu zjišťují, kolik odkazů z jiných domén vede na vaší stránku. Svou stránku podpoříte, když zajistíte více odkazů na ni. Odkazy můžete sami vkládat na Facebook, Twitter či do různých diskusních stránek.

  Prověřování článku na internetu

  Bývá prospěšné si osobně zkontrolovat, jak je váš článek publikovaný na internetu na tom.

  Přínosné je vyguglovat si své články pomocí klíčových slov. Na kterém místě ho vyhledávač nabízí? Nenajdete-li ho v nabídce, zkuste zadat do vyhledávače kousek jedinečného textu. Jak se zobrazuje nabídka? Je popisek stránky pod názvem přitažlivý?

  Načítá se stránka dlouho? Pokud je článek s kapitolami, je v úvodu obsah se záložkami? Někoho zajímají pouze informace, které mohou být uprostřed nebo na konci článku. Dnešní lidé spěchají, nikoho nebaví číst obsáhlé články. Návštěvníci internetu se chtějí dostat k informacím rychle, bez zdlouhavého pročítání obsáhlých článků. Pokud návštěvník zjistí, že hledanou informaci může očekávat v nějaké kapitole, klikne na záložku. Jinak po krátkém čtení ze stránky odchází a hledá na jiných stránkách.

  Při prohlížení samotného článku je dobré si všimnout, zda by se k němu nehodil nějaký obrázek, případně jak se zobrazuje. Jinak článek vypadá na internetu a jinak na mobilu. Vypadá článek od pohledu nudně?

  V případě, že se vám na vašem článku něco nelíbí, můžete se obrátit na webmastera webu. Pokud to nejsou kopie tištěných článků, můžete své články aktualizovat, doplnit nebo vyměnit obrázek, připsat obsah jako záložky aj. Raději jeden vybroušený navštěvovaný článek, než několik nečtených článků.

  Co dodat závěrem?

  Tvořivému a poutavému psaní se člověk nenaučí pouhým čtením o správném psaní, ale samotným psaním a kritickým pohledem na své články. Dobrá návštěvnost stránky s článkem bývá odměnou.


  Autor:
  Publikováno:
  Aktualizováno: 17. 7. 2021

  Publikoval: Stanislav Hendrych
  Česká republika