Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
 ➔ KSČM

Návrh strategické cesty KSČM – program z volební krize 2017

Návrh strategické cesty KSČM – program z volební krize 2017

Obsah článku je aktuální i dnes.

Smajlíci o strategii budování komunismu: Kapitalismus je projev lidí. změňme lidi.

Mnoho lidí považuje abstrakci kapitalismu jako svébytnou bytost. Lidé jsou postatou a zřízení jejich projevem.

- Problémy -

 • Z širokého obzoru desetiletí volební propad KSČM i ČSSD r. 2017 jeví se jako důsledek dlouhodobého trendu vývoje.
 • Dalším problémem je ignorování nových vědeckých poznatků o motivacích lidského chování a přeceňování vlivu intelektu při rozhodování.
 • Třetím problémem je vnímání společnosti jako zhmotnělý celek, až abstraktní personifikace, a podceňování vlivu kvality občanstva na společnost.

Obsah stránky - Eurovolby 2019 KSČM

* Předmluva
* Teoretická východiska - zákonitosti
* Strategie budování komunismu - dílčí cílejevy v aparátu KSČM

Teoretická východiska - zákonitosti

 1. Rozhodování člověka je výslednicí psychického procesu, který ovlivňují pudy, návyky, vitalita, emoce, city a rozvinutost schopností a dovedností, včetně vyšších sociálních.
 2. Příčinou egoismu, zla, je nerozvinutí vyšších sociálních schopností a dovedností, základ sociálního cítění.
 3. Egoismus je přirozeností člověka, jen v raném dětství. U dospělých je projevem nerozvinutí vyšších sociálních schopností. Klíčovou roli mají rodiče dětí v raném dětství.
 4. Současná úroveň výroby stále více vyžaduje, aby pracovníci měli prosociální chování. Projevuje se to i tlakem na výchovu. Osoby s tímto chováním inklinují k levicovým filozofiím. Takto rámcově působí hybné síly společnosti.
 5. Komunistická společnost bude vysoce humánní a liberální, když občanstvo bude mít přirozené prosociální chování, které je nejvyšší úrovni sociálního chování.

Strategie budování komunismu - dílčí cíle

 1. Veřejná porážka pravicových teorií na vědecké úrovni.
 2. Masová osvěta o výchově rodiči k plné sociální vyzrálosti dětí.
 3. Scénář demokratické cesty k humánnímu liberálnímu komunismu, společnosti sociálně vyzrálého občanstva, bez šmejdů.

Stanislav Hendrych
člen KSČM


Článek stáhnout v *.docx, 22 kB
 

Publikováno:
Aktualizováno: 21. 4. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika