Levicové obzory

www.levice.info


Návrhy strategické cesty KSČM z volební krize 2017


- Problémy -

Z širokého obzoru desetiletí volební propad KSČM i ČSSD r. 2017 jeví se jako důsledek dlouhodobého trendu vývoje.

Dalším problémem je ignorování nových vědeckých poznatků o motivacích lidského chování a přeceňování vlivu intelektu při rozhodování.

Třetím problémem je vnímání společnosti jako zhmotnělý celek, až abstraktní personifikace, a podceňování vlivu kvality občanstva na společnost.

Teoretická východiska - zákonitosti

  1. Rozhodování člověka je výslednicí psychického procesu, který ovlivňují pudy, návyky, vitalita, emoce, city a rozvinutost schopností a dovedností, včetně vyšších sociálních.
  2. Příčinou egoismu, zla, je nerozvinutí vyšších sociálních schopností a dovedností, základ sociálního cítění.
  3. Egoismus je přirozeností člověka, jen v raném dětství. U dospělých je projevem nerozvinutí vyšších sociálních schopností. Klíčovou roli mají rodiče dětí v raném dětství.
  4. Současná úroveň výroby stále více vyžaduje, aby pracovníci měli prosociální chování. Projevuje se to i tlakem na výchovu. Osoby s tímto chováním inklinují k levicovým filozofiím. Takto rámcově působí hybné síly společnosti.
  5. Komunistická společnost bude vysoce humánní a liberální, když občanstvo bude mít přirozené prosociální chování, které je nejvyšší úrovni sociálního chování.

Strategie budování komunismu - dílčí cíle

  1. Veřejná porážka pravicových teorií na vědecké úrovni.
  2. Masová osvěta o výchově rodiči k plné sociální vyzrálosti dětí.
  3. Scénář demokratické cesty k humánnímu liberálnímu komunismu, společnosti sociálně vyzrálého občanstva, bez šmejdů.

Stanislav Hendrych
řadový člen KSČM

Publikováno: 17. 11. 2017
Článek stáhnout v *.docx, 22 kB
 


Autor:
Česká republika

Publikováno:
Aktualizováno: 21. 4. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych