Web - Levicové obzory

 
Aktualizováno 12. 2. 2019

Odkazy na zajímavé stránky


Odkazy zobrazí se v nové záložce.

KSČM - Centrum strategických a teoretických studií

www.kscm.cz/cs/nasi-lide/csts

ALTERNATIVY - časopis číslo 4., rok 2019

OBSAH
 • Pavel Sirůček – Dílo rudé Rosy Luxemburgové
 • Holger Politt – Socialismus dělnického hnutí Rosy Luxemburgové (překlad Jan Bada)
 • Michael Hauser – Impulsy pražského jara 1968 pro současnou levici
 • Jiří Málek – Proč hovořit o Pražském jaru 1968, když socialismus nikoho nezajímá?
 • Josef Heller – Návrh programu KSČM
 • Jiří Dolejš – K strategii pro společnou Evropu
 • Ladislav Šafránek – Byrokracie – nutné zlo?
 • Ján Mišovič – Dobrovolnictví a občanská společnost: spojité nádoby?
 • Jan Zeman – Sociální pilíř udržitelného rozvoje
 • Jiří Malínský – Rozporuplná osobnost
 • Jan Klán – Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel
 • Pavel Sirůček – Vize čtvrté průmyslové revoluce a společnosti 5.0 podle P. Staňka
Časopis je v PDF, 250 stran; 3,1 MB - Stáhnout ALTERNATIVY 4/2019

ALTERNATIVY - časopis číslo 3., rok 2018

OBSAH
 • František Neužil – Vzpomínka na Pepu Hellera
 • Josef Heller – Socialismus a Pražské jaro
 • Hana Kráčmarová – Československá cesta k socialismu
 • Jan Zeman – K Marxově pracovní teorii hodnoty
 • Veronika Sušová-Salminen – Inkluzívní evropská bezpečnost? Rusko a Evropská unie v postzápadním světě
 • Václav Exner – Výtah z myšlenek Si Ťin-pchinga ze sjezdu Komunistické strany Číny
 • Ladislav Šafránek – Behaviorální ekonomie a příklady jejího uplatnění v ekonomice
 • Pavel Sirůček – Neznámý a nedoceněný N. D. Kondratěv
 • Marie Hrošová – recenze knihy „Česká cikánská rapsodie“
Časopis je v PDF, 198 stran; 3,2 MB - Stáhnout ALTERNATIVY 3/2018

ALTERNATIVY - časopis číslo 2., ročník 2017

OBSAH
 • Genadij Zjuganov – Únorový prolog Října
 • Jiří Dolejš – Experiment s ruskou revolucí
 • Marie Hrošová – Současné Rusko a VŘSR
 • Josef Heller, František Neužil – Jaký systém vlastně zrodila říjnová revoluce?
 • Jiří Malínský – Poznámky k obecnějším souvislostem Velké říjnové socialistické
 • revoluce a jejímu vztahu k prvnímu odboji
 • Jan Zeman – 100 let od VŘSR – jednota nutného a nahodilého
 • Václav Exner – Levice a nejen technologické změny
 • Pavel Sirůček – Ohlédnutí za klubem ekonomů
 • Pavel Sirůček – M. I. Tugan-Baranovskij – teoretik cyklů, krizí a socialismu
Časopis je v PDF; 144 stran; 2,5 MB - Stáhnout ALTERNATIVY 2/2017

ALTERNATIVY - časopis číslo 1., ročník 2017

OBSAH
 • Jiří Dolejš - O vzniku a poslání Centra strategických a teoretických studií
 • S 21 - Socialismus pro 21. století
 • Kateřina Konečná - Zájmy občanů vs. mezinárodní obchod
 • Pavel Sirůček - Výzvy levice ve světle tzv. revoluce 4.0
 • Josef Heller, František Neužil - Návrh alternativní ideologie KSČM pro současnou etapu vývoje levice i společnosti
 • Ladislav Šafránek - Partekon - život po kapitalismu
 • Walter Baier - překlad článku Evropa a levice
 • Jiří Boháček - recenze publikace "Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám"
 • Jan Klán - recenze sborníku "Velký regres" a krize dneška
 • Pavel Sirůček - František Valenta a pracovní teorie inovací
Časopis je v PDF; 196 stran; 2,9 MB - Stáhnout ALTERNATIVY 1/2017Marxistický internetový archiv

Největší soubor historických dokumentů již nežijících největších marxistů. Archiv je mnohojazyčný, má i českojazyčnou část. Archiv lze užívat i k vědeckému bádání.
www.marxists.org/cestina

* Průvodce marxismem pro začátečníky
* Karel Marx a Bedřich Engels (1818-1883; 1820-1895)
* Vladimír Iljič Lenin (1870-1924)
* Lev Davidovič Trocký (1879-1940)
* Róza Luxemburgová (1871-1919)
* Ted Grant (1913 - 2006)


Klub společenských věd - KSV

Jde o velmi aktivní levicový klub. Byl založen jako samostatná levicová vědecko-osvětová organizace v roce 1990.
Bohatá přednášková činnost a provádí i vlastní vědecká bádání v rámci možností klubu. Sídlem je Praha a má pobočku v Brně. Předmětem jsou obory: filozofie, sociologie, ekonomie, historie, politologie, psychologie, kulturologie a vědy o informacích řízení.
www.klubspolved.cz

Fórum společenských věd

Elektronická edice odborných textů
forum.klubspolved.cz

Před IX. sjezdem KSČM.

Neformální skupina kritických členů KSČM založila stránky na podporu rozvoje předsjezdové diskuse. Založili tři rubriky:
 • Kudy a jak
 • Otázky do diskuse
 • Fakta do boje
Je tam řada podnětných článků. Bohužel, sjezdem aktivita stránek končí. Postrádám čtvrtou rubriku "Vyhodnocení aktivity". Nejspíše počáteční euforie vyprchala.
www.predsjezdem.cz

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Rudé právo z let 1950 až 1989
Digitalizovaný archív časopisů - fotokopie
* Problémem je, že nelze hledat podle hesel.

Základy marxismu - učebnice

Autorem stránek je František Ledvina. Jde o ucelené dílo, které vyžadovalo mnoho práce. Přepracoval celou marxistickou filozofii do internetové podoby a doplnil ji výstižným výkladem. Má tři části:
 • Co je marxismus
 • I. Dialektický materialismus
 • II. Historicky materialismus
Lze si na stránce objednat ve formě e-knihy.
www.marxismus.cz


Vybíral:
Publikováno:
Aktualizováno: 21. 3. 2019
Zdroj: Internet