Levicové obzory

www.levice.info


 Hierarchie webu

Levicové teorie - zajímavé levicové články


KSČM - Centrum strategických a teoretických studií

Centrum strategických a teoretických studií (CSTS) je součástí odborného zázemí KSČM. Sdružuje největší mozkové kapacity strany. Veřejnými výstupy Centra jsou časopisy ALTERNATIVY.

www.kscm.cz/cs/nasi-lide/csts

ALTERNATIVY - časopis číslo 4., rok 2019

OBSAH ČASOPISU

- Dílo rudé Rosy Luxemburgové
- Socialismus dělnického hnutí Rosy Luxemburgové (překlad Jan Bada)
- Impulsy pražského jara 1968 pro současnou levici
- Proč hovořit o Pražském jaru 1968, když socialismus nikoho nezajímá?
- Návrh programu KSČM
- K strategii pro společnou Evropu
- Byrokracie - nutné zlo?
- Dobrovolnictví a občanská společnost: spojité nádoby?
- Sociální pilíř udržitelného rozvoje
Jiří Malínský - Rozporuplná osobnost
- Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel
- Vize čtvrté průmyslové revoluce a společnosti 5.0 podle P. Staňka

Časopis ALTERNATIVY č. 4 v PDF, 250 stran; 3,1 MB -

ALTERNATIVY - časopis číslo 3., rok 2018

OBSAH ČASOPISU

- Vzpomínka na Pepu Hellera
- Socialismus a Pražské jaro
- Československá cesta k socialismu
- K Marxově pracovní teorii hodnoty
- Inkluzívní evropská bezpečnost? Rusko a Evropská unie v postzápadním světě
- Výtah z myšlenek Si Ťin-pchinga ze sjezdu Komunistické strany Číny
- Behaviorální ekonomie a příklady jejího uplatnění v ekonomice
- Neznámý a nedoceněný N. D. Kondratěv
- recenze knihy „Česká cikánská rapsodie“

Časopis je v PDF, 198 stran; 3,2 MB -

ALTERNATIVY - časopis číslo 2., ročník 2017

OBSAH ČASOPISU

- Únorový prolog Října
- Experiment s ruskou revolucí
- Současné Rusko a VŘSR
, - Jaký systém vlastně zrodila říjnová revoluce?
- Poznámky k obecnějším souvislostem Velké říjnové socialistické revoluce a jejímu vztahu k prvnímu odboji
- 100 let od VŘSR - jednota nutného a nahodilého
- Levice a nejen technologické změny
- Ohlédnutí za klubem ekonomů
- M. I. Tugan-Baranovskij - teoretik cyklů, krizí a socialismu

Časopis je v PDF; 144 stran; 2,5 MB -

ALTERNATIVY - časopis číslo 1., ročník 2017

OBSAH ČASOPISU

- O vzniku a poslání Centra strategických a teoretických studií S 21 - Socialismus pro 21. století
- Zájmy občanů vs. mezinárodní obchod
- Výzvy levice ve světle tzv. revoluce 4.0
, - Návrh alternativní ideologie KSČM pro současnou etapu vývoje levice i společnosti
- Partekon - život po kapitalismu
- překlad článku Evropa a levice
- recenze publikace »Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám«
- recenze sborníku »Velký regres« a krize dneška
- František Valenta a pracovní teorie inovací

Časopis je v PDF; 196 stran; 2,9 MB -Marxistický internetový archiv

Největší soubor historických dokumentů již nežijících největších marxistů. Archiv je mnohojazyčný, má i českojazyčnou část. Archiv lze užívat i k vědeckému bádání.
www.marxists.org/cestina

* Průvodce marxismem pro začátečníky
* Karel Marx a Bedřich Engels (1818-1883; 1820-1895)
* Vladimír Iljič Lenin (1870-1924)
* Lev Davidovič Trocký (1879-1940)
* Róza Luxemburgová (1871-1919)
* Ted Grant (1913 - 2006)


Klub společenských věd - KSV

Jde o velmi aktivní levicový klub. Byl založen jako samostatná levicová vědecko-osvětová organizace v roce 1990.
Bohatá přednášková činnost a provádí i vlastní vědecká bádání v rámci možností klubu. Sídlem je Praha a má pobočku v Brně. Předmětem jsou obory: filozofie, sociologie, ekonomie, historie, politologie, psychologie, kulturologie a vědy o informacích řízení.
www.klubspolved.cz

Fórum společenských věd

Elektronická edice odborných textů
www.klubspolved.cz/forum-spolecenskych-ved/

Před IX. sjezdem KSČM.

Neformální skupina kritických členů KSČM založila stránky na podporu rozvoje předsjezdové diskuse. Založili tři rubriky:
  • Kudy a jak
  • Otázky do diskuse
  • Fakta do boje
Je tam řada podnětných článků. Bohužel, sjezdem aktivita stránek končí. Postrádám čtvrtou rubriku "Vyhodnocení aktivity". Nejspíše počáteční euforie vyprchala.
www.predsjezdem.cz - tento web již není dostupný, 30. 10. 2019

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Rudé právo z let 1950 až 1989
Digitalizovaný archív časopisů - fotokopie
* Problémem je, že nelze hledat podle hesel.

Základy marxismu - učebnice

Autorem stránek je František Ledvina. Jde o ucelené dílo, které vyžadovalo mnoho práce. Přepracoval celou marxistickou filozofii do internetové podoby a doplnil ji výstižným výkladem. Má tři části:
  • Co je marxismus
  • I. Dialektický materialismus
  • II. Historicky materialismus
Lze si na stránce objednat ve formě e-knihy.
www.marxismus.cz


Vybíral:
Publikováno:
Aktualizováno: 21. 3. 2019
Zdroj: Internet