Levicové obzory

www.levice.info 
Aktualizováno 12. 2. 2019

Odkazy na zajímavé stránky


Odkazy zobrazí se v nové záložce.

KSČM - Centrum strategických a teoretických studií

www.kscm.cz/cs/nasi-lide/csts

ALTERNATIVY - časopis číslo 4., rok 2019

OBSAH
 • Pavel Sirůček – Dílo rudé Rosy Luxemburgové
 • Holger Politt – Socialismus dělnického hnutí Rosy Luxemburgové (překlad Jan Bada)
 • Michael Hauser – Impulsy pražského jara 1968 pro současnou levici
 • Jiří Málek – Proč hovořit o Pražském jaru 1968, když socialismus nikoho nezajímá?
 • Josef Heller – Návrh programu KSČM
 • Jiří Dolejš – K strategii pro společnou Evropu
 • Ladislav Šafránek – Byrokracie – nutné zlo?
 • Ján Mišovič – Dobrovolnictví a občanská společnost: spojité nádoby?
 • Jan Zeman – Sociální pilíř udržitelného rozvoje
 • Jiří Malínský – Rozporuplná osobnost
 • Jan Klán – Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel
 • Pavel Sirůček – Vize čtvrté průmyslové revoluce a společnosti 5.0 podle P. Staňka
Časopis je v PDF, 250 stran; 3,1 MB - Stáhnout ALTERNATIVY 4/2019

ALTERNATIVY - časopis číslo 3., rok 2018

OBSAH
 • František Neužil – Vzpomínka na Pepu Hellera
 • Josef Heller – Socialismus a Pražské jaro
 • Hana Kráčmarová – Československá cesta k socialismu
 • Jan Zeman – K Marxově pracovní teorii hodnoty
 • Veronika Sušová-Salminen – Inkluzívní evropská bezpečnost? Rusko a Evropská unie v postzápadním světě
 • Václav Exner – Výtah z myšlenek Si Ťin-pchinga ze sjezdu Komunistické strany Číny
 • Ladislav Šafránek – Behaviorální ekonomie a příklady jejího uplatnění v ekonomice
 • Pavel Sirůček – Neznámý a nedoceněný N. D. Kondratěv
 • Marie Hrošová – recenze knihy „Česká cikánská rapsodie“
Časopis je v PDF, 198 stran; 3,2 MB - Stáhnout ALTERNATIVY 3/2018

ALTERNATIVY - časopis číslo 2., ročník 2017

OBSAH
 • Genadij Zjuganov – Únorový prolog Října
 • Jiří Dolejš – Experiment s ruskou revolucí
 • Marie Hrošová – Současné Rusko a VŘSR
 • Josef Heller, František Neužil – Jaký systém vlastně zrodila říjnová revoluce?
 • Jiří Malínský – Poznámky k obecnějším souvislostem Velké říjnové socialistické
 • revoluce a jejímu vztahu k prvnímu odboji
 • Jan Zeman – 100 let od VŘSR – jednota nutného a nahodilého
 • Václav Exner – Levice a nejen technologické změny
 • Pavel Sirůček – Ohlédnutí za klubem ekonomů
 • Pavel Sirůček – M. I. Tugan-Baranovskij – teoretik cyklů, krizí a socialismu
Časopis je v PDF; 144 stran; 2,5 MB - Stáhnout ALTERNATIVY 2/2017

ALTERNATIVY - časopis číslo 1., ročník 2017

OBSAH
 • Jiří Dolejš - O vzniku a poslání Centra strategických a teoretických studií
 • S 21 - Socialismus pro 21. století
 • Kateřina Konečná - Zájmy občanů vs. mezinárodní obchod
 • Pavel Sirůček - Výzvy levice ve světle tzv. revoluce 4.0
 • Josef Heller, František Neužil - Návrh alternativní ideologie KSČM pro současnou etapu vývoje levice i společnosti
 • Ladislav Šafránek - Partekon - život po kapitalismu
 • Walter Baier - překlad článku Evropa a levice
 • Jiří Boháček - recenze publikace "Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám"
 • Jan Klán - recenze sborníku "Velký regres" a krize dneška
 • Pavel Sirůček - František Valenta a pracovní teorie inovací
Časopis je v PDF; 196 stran; 2,9 MB - Stáhnout ALTERNATIVY 1/2017Marxistický internetový archiv

Největší soubor historických dokumentů již nežijících největších marxistů. Archiv je mnohojazyčný, má i českojazyčnou část. Archiv lze užívat i k vědeckému bádání.
www.marxists.org/cestina

* Průvodce marxismem pro začátečníky
* Karel Marx a Bedřich Engels (1818-1883; 1820-1895)
* Vladimír Iljič Lenin (1870-1924)
* Lev Davidovič Trocký (1879-1940)
* Róza Luxemburgová (1871-1919)
* Ted Grant (1913 - 2006)


Klub společenských věd - KSV

Jde o velmi aktivní levicový klub. Byl založen jako samostatná levicová vědecko-osvětová organizace v roce 1990.
Bohatá přednášková činnost a provádí i vlastní vědecká bádání v rámci možností klubu. Sídlem je Praha a má pobočku v Brně. Předmětem jsou obory: filozofie, sociologie, ekonomie, historie, politologie, psychologie, kulturologie a vědy o informacích řízení.
www.klubspolved.cz

Fórum společenských věd

Elektronická edice odborných textů
www.klubspolved.cz/forum-spolecenskych-ved/

Před IX. sjezdem KSČM.

Neformální skupina kritických členů KSČM založila stránky na podporu rozvoje předsjezdové diskuse. Založili tři rubriky:
 • Kudy a jak
 • Otázky do diskuse
 • Fakta do boje
Je tam řada podnětných článků. Bohužel, sjezdem aktivita stránek končí. Postrádám čtvrtou rubriku "Vyhodnocení aktivity". Nejspíše počáteční euforie vyprchala.
www.predsjezdem.cz - tento web již není dostupný, 30. 10. 2019

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Rudé právo z let 1950 až 1989
Digitalizovaný archív časopisů - fotokopie
* Problémem je, že nelze hledat podle hesel.

Základy marxismu - učebnice

Autorem stránek je František Ledvina. Jde o ucelené dílo, které vyžadovalo mnoho práce. Přepracoval celou marxistickou filozofii do internetové podoby a doplnil ji výstižným výkladem. Má tři části:
 • Co je marxismus
 • I. Dialektický materialismus
 • II. Historicky materialismus
Lze si na stránce objednat ve formě e-knihy.
www.marxismus.cz


Vybíral:
Publikováno:
Aktualizováno: 21. 3. 2019
Zdroj: Internet