L e v i c o v é    o b z o r y
- vzájemnost -

Partnerské stránky Levicových obzorů

Internetové stránky, kde je aktivní odkaz na Levicové obzory.

Scénáře z časového pohledu

Krátkodobé, akční
jednotlivé akce aktuálního zaměření jako jsou demonstrace, petice, kampaně aj.
Střednědobé
změny se projevují se zpožděním v období do jednoho volebního období - 4- 5 let, sem lze řadit různé osvěty, semináře, přednášky, mapování situace a vývoje, rozvíjení teoretických základů atd.
Dlouhodobé
změny se projevují po jedné a více generací, sem lze řadit osvětu a akce jejichž účinek se projeví až po létech (např. výchova lepší generace, výsadby stromů) atd.


Logo Levé perspektivy.

Levá perspektiva - spolek

Kdo: Radikálně levicová, antikapitalistická organizace
Co:
1. Cíl: sociální spravedlnost, práva pracujících, solidarita s utlačovanými národy a s oběťmi agrese;
2. Východiska: tradiční marxismus;
3. Scénář: dělnický boj revoluční snaha o překonání kapitalismu, jakými byly např. ruská nebo kubánská revoluce;
Kde:
levaperspektiva.cz
 
  www.facebook.com/LevaPerspektiva

  Banner stránek pod menu
  * * * * *