Levicové obzory

www.levice.info 
7. 9. 2017

Úvod rubriky »Zvláštnosti myšlení lidí«


Porozumění myšlení dětí, sousedů, šéfů, podřízených, kandidátů, klientů, pomáhá předcházet zbytečným konfliktům. Jak přemýšlejí? Lidé se dnes obvykle spokojují se subjektivní představou, že ostatní přemýšlejí stejně jako oni, jen mají rozdílné cíle.

S rozvojem schopností myšlení souvisí i školní prospěch. Naivitou je, když si rodiče myslí, že stačí tlačit na dítě, aby se více „učilo“. Pokud rodiče nevytvořili vhodné prostředí pro rozvoj myšlenkových schopností, ty se pak nedostatečně rozvíjí. Dítě se pak může snažit sebevíc, prospěch si nezlepší, pokud se nerozvinou potřebné schopnosti myšlení. Pokud je zvýšený tlak rodičů na dítě a to přes svou snahu si prospěch nezlepšuje, obvykle na učení rezignuje. Za rezignaci dětí plně zodpovídají rodiče. Škola není schopna plně napravit to, co rodiče zanedbali.

Nejvíce narůstá zájem o myšlení v oblasti marketinku a managementu. Řada občanů nadává na politiky, jež podpořili svými hlasy ve volbách. Společnosti by prospělo, kdyby voliči se více začali zajímat o myšlení kandidátů – politiků. Nabídka informací na internetu je, ale není poptávka ze strany voličů.

Internetová sonda
Hledané sousloví Počet vyhledaných stránek Hledanost *)
"myšlení politiků" 611 0
"myšlení politika" 244 0
"myšlení poslanců" 18 0
"myšlení poslance" 1 0
"myšlení ministra" 138 0
"myšlení prezidenta" 244 0
*) Hledanost heslem: denní průměry za poslední dva měsíce.
Zdroj: www.seznam.cz - dne 2. září 2017
 

Internetový vyhledávač SEZNAN ukazuje u všech vyhledaných hesel průměrné zadávání uvedených hesel nulu. To neznamená, že vůbec nikdo tato hesle nezadávají, ale v průměro to nevychází ani na jedno zadání na den.

Občané voliči minimálně vyhledávají informace o myšlení svých zástupců a kandidátů. Když volič ví, jaké má kandidát myšlení, snáze může předvídat jeho chování a jednání, nakolik bude prosazovat jeho zájmy.
Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 23. 4. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych