Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
 ➔  Myšlení
 ➔  Blbec
     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Význam - kdo to je permanentní blbec a jak blbec myslí?

Blbcům se nedoporučuje číst tuto úvahu, prozření bývá kruté.

»Blbec« je pojem obecný, nikoli odborný. V článku jsou popisovány krajnosti blbců jako stálé vlastnosti. Škály si vytváří každý čtenář sám. Každá osoba občas pronese nějakou blbost či udělá blbinu, což tvoří pestrost života. Normální člověk se poučí, blbec je takřka nepoučitelný.

„Jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna.“

české přísloví

Význam - kdo to je blbec

Když někomu hanlivě řekneme, že je blbec, neznamená to vždy, že je skutečně blbec. Blbcem můžeme být my. :-)

 • Hloupý člověk (hanlivě)
 • Mentálně retardovaný člověk (zastarale)
 • Blb (osoba) blábolící blbosti, blbiny „Bla, bla, bla, bla, bla.“
Etymologie »blbec«
Blbec je pouze české slovo, pravděpodobně od slova blábolit, blábol, či blbosti, blbiny, blb – blbec. Psychologie v současných slovnících nemívá uvedeno slovo „blbec“, užívá pojem „debil“.
Synonyma »blbec«
blb, debil, dement, kretén, hňup, hlupák, idiot, kráva (o ženě), magor, moula, nekňuba, pitomec, trouba
Související pojmy a sousloví
blb, blbeček, blbka, blbost;
narodil se jako blbec, dělat ze sebe blbce, dělat (z koho) blbce, koukat jak blbec, dřít se jako blbec, den blbec, náhoda je blbec;
blbnout – dovádět pro radost nebo hloupnout;

Typy permanentních blbců

Neškodní blbci

Uvědomují si, že mnoho rozumu nepobrali nebo mají velmi malou sebedůvěru. K neškodným blbcům bychom měli být ohleduplní jako k handicapovaným osobám.

Škodící blbci

Bývají aktivní, protože jsou skálopevně přesvědčení o „své pravdě“. Čím více se s nimi budete hádat, tím více budou přesvědčení o své pravdě a za blbce budou považovat oni vás. Nejvíce škod napáchají ve funkcích, kdy získají nějakou moc.

Inteligentní blbci

Na ně je dobré si obzvláště dávat pozor. Mívají vysokou rozumovou inteligenci, kterou užívají často pro své pobavení na úkor druhých. Současná úroveň vysokoškolského vzdělávání umožňuje i mnohým blbcům získat vysokoškolský diplom.

Na pohled se často maskují za neškodného blbce a kladou na pohled blbé otázky. Čekají na chvíli, kdy dotazovaný řekne něco špatně, aby mohli z něho veřejně udělat „blbce“. Ve svých otázkách bývají velmi rafinovaní a lákají jimi své oběti do pasti. Ke svým obětem bývají nemilosrdní, neznají soucit.

Kde lze pozorovat nejvíce blbců

Na sociálních sítích
Tam se blbci přímo vyžívají. Mnozí mají projevy na internetových diskusních fórech urážlivé, vulgární až rasistické. Ulevují si tam od svého psychického přetlaku a myslí si, že „snědli všechnu moudrost světa“. Často píší s vědomým cílem ubližovat druhým. Představa, jak přečtením jejich příspěvků druzí trpí, v nich vyvolává pocit libosti. Nesnáší, když je někdo lituje. V jádru to bývají trpící blbci.
     Psychologické experimenty dokládají zvláštní jev: „Osobám prožívající vnitřní utrpení dělá dobře pozorovat, jak trpí jiní.“
V politice
Protože sebevědomí blbci umí se svými líbivými frázemi vystupovat velmi sebejistě, daří se jim mnohdy oklamat nejen voliče, ale i vedení vlastní strany nebo hnutí. Jejich blbost se veřejně projeví často až pozdě, když jsou již ve funkcích a začnou páchat škody. Bývají snadno zmanipulovatelní manipulátory.

„Dej blbci funkci a vymyslí lejstro.“

Jan Werich

(Nejvíce lejster je v aparátu EU.)

Příznaky permanentního blbce

Hlavním příznakem blbců jsou časté zbytečné konflikty s lidmi, nezávisle na úrovni jejích vzdělání. Někomu stačí jeden příznak, aby byl okolím považován za permanentního blbce. Jiný může mít všechny příznaky, ale pokud se chová nenápadně, okolí ho vnímá jako obyčejného člověka.

Vysoká naivita, velká důvěřivost ve slova.
Snáze uvěří jednoduché blbosti než složitější pravdě. Poučky berou jako dogmata.
Neschopnost přemýšlet ve škálách
Rozeznávají pouze krajnosti a nic mezi tím – dobro nebo zlo. Když najdou v něčem něco zlého, tak vše je pro ně zlé. Mívají tzv. černobílé vnímání společnosti jako malé děti.
Neschopnost samostatného hlubšího přemýšlení
Převážně konzumují cizí myšlenky jimi uznávaných autorit. Věří, že když je někdo autoritou, je autoritou ve všech oblastech – žádná autorita není autoritou ve všech oblastech. To, co vydávají blbci za vlastní myšlenky, bývají pouhé asociace, které považují za pravdu.
Neschopnost porozumět běžnému humoru
Blbci nerozpoznají, když někdo něco řekne žertem, nepoznají ironii, mají problém s dvojsmyslnostmi.
Neschopnost orientovat se v mezilidských vztazích
Nemají rozvinutou schopnost empatie. Špatně rozeznávají nálady druhých a často porušují pravidla „sociální hry“, což vede k mnoha zcela zbytečným konfliktům.
Neschopnost pojmout ve vědomí více než jeden vztah
Např. si nedovedou dát dohromady výsledky voleb s kvalitou následné vlády. Nedovedou si dávat do souvislosti řetězení příčin a následků.

Typickým literárním představitelem blbce je voják Švejk, který má specifický humor a vše bere doslovně. Rozumovou inteligenci Švejk má rozvinutou. Dovede samostatně logicky přemýšlet, jen nerozumí mnohým žertům a dvojsmyslnostem – vše bere doslovně.

Psychická sebeochrana blbců

I blbec chce mít kladný obraz o sobě. Pokud si s něčím neví rady:

 • Vytěsní to z paměti.
 • Označí si to jako bezvýznamné.
 • Označí druhé za blbce.

Když vás blbec označí za blbce, představte si, že se dívá do zrcadla (vnitřního) a vidí v něm sám sebe. :-)

Blbec se nerodí, z člověka se blbec stává – jak?

Každé malé zdravé dítě dělá blbiny, a když se naučí mluvit, říká plno blbostí. Je to součástí přirozeného vývoje jeho osobnosti. Z dítěte se stává blbec, když se brzdí rozvíjení jeho myšlení.

Vychováváte z dítěte blbce?
Blbec se nerodí blbcem, tím se stává z různých příčin. V menší míře může jít o různé psychické poruchy biologického původu. Nejčastěji jde o poruchy v oblasti psychických schopností a dovedností – mnohé se nerozvinou nebo rozvinou málo. Kritickým obdobím je předškolní věk, kdy za rozvíjení psychických schopností nesou zodpovědnost hlavně rodiče. Viz znaky blbce.
Stáváte se sami blbcem?
I z chytrého člověka se může časem stát obyčejný blbec. Nervové spoje v mozku, které se dlouho nezatěžují, odumírají. Tím se dělá prostor pro nové spoje vytvářené celoživotním učením. U osob, které začnou žít stereotypním životem, pozvolna začne ubývat mozkové hmoty a jejích psychické schopnosti se zhoršují. Nejvíce k tomu přispívá »papučová« kultura (bezmyšlenkovitý konzum televizních programů) a tříštění pozornosti vlivem nezdravého informačního šumu, který je velký zejména na internetových sociálních sítích.

Jak se chovat k blbcům

 • Ustupování blbcům jen posiluje jejich aktivitu, až k nárůstu arogance. Neustupovat, raději se jim vyhnout.
 • Nebrat útoky blbců osobně, zachovávat si nadhled - lehce řekne, hůře činí. :-) Někdy stačí se nadechnout a volněji vydechovat. Někdy je dobré nereagovat, zůstat zticha, což neznamená slabost, ale sílu ducha. V tom případě se vyhýbejte očním kontaktům s nimi. I blbec pozná, že mu nevěnujete pozornost.
 • Předhodit blbcům »kost« (nějakou nelogičnost, blbinu) k přemýšlení, a opustit pole.
 • Nemstít se blbcům, msta plodí jen další mstu, což může vyvrcholit násilím. Při tvrdém střetu jim umožňujete, aby si své nevybíravé chování ospravedlnili.
 • Obtěžuje-li vás blbec, řekněte blbci rovnou, že překročil hranici a v čem – pokud to není váš šéf. Šéfuje-li vám blbec, omezujte kontakty s ním na minimum.

Mějte na paměti, že jako blbec se občas zachová každý z nás, i vy. Jen skutečný blbec si myslí, že nikdy neřekl blbost a neudělal blbinu.


Publikováno:
Aktualizováno: 7. 4. 2022

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika