Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
 ➔  Myšlení
     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Přemýšlení s tvrdými a měkkými daty

Hodně lidí je milovníky tvrdých dat. Práce s měkkými daty klade nároky na vyšší schopnosti myšlení. Kdo schopnostmi neoplývá, nedovede úspěšně pracovat s měkkými daty.

Obsah této stránky
 • Tvrdá data

  Jsou to konkrétní údaje, čísla, fakta a mají kvantitativní charakter. U osob a skupin osob mezi tvrdá data patří: pohlaví, věk, bydliště, pracoviště, vzdělání, obor, délka praxe, výše příjmů, politická příslušnost, seznam zálib, rodinný stav, apod. Mezi tvrdá data patří statistické údaje Českého statistického úřadu.

  Měkká data

  Jsou to údaje, které mají významný informační charakter, ale nedají se vtěsnat do tvrdých škál jako je například vzdělání - buď má střední školu ukončenou, nebo nemá. Měkká data se dají převádět na číselné hodnoty tak, že se vytvoří umělé stupnice a podle vybraných znaků se zjištěná hodnota zařadí do určitého stupně. Hodnocení může být ovlivňováno subjektivitou.

  Mezi měkká data patří úroveň nálady, úrovně schopností - schopnost empatie, orientovat se v mezilidských vztazích, vyjednávat, přesvědčovat, tvořit, naslouchat, vést lidi, učit, atd. Mezi měkká data patří i úroveň angažovanosti členů základních organizací. Angažovanost patří mezi měkká data, protože se nedá určit přesná hranice u mnohých osob, zda již jde o angažovanost či neangažovanosti. U hodnocení krajností to je jednoduché:

  Angažovanost:
  aktivní vystupování na členských schůzích a na veřejnosti, účast na veřejných aktivitách a podíl na jejich organizování.
  Neangažovanost:
  pasivita na členských schůzích i na veřejnosti, neúčast na veřejných akcích, vyhýbání se podílu na organizaci akcí. (Angažovanost je víc než pouhá pasivní účast na členských schůzích.)
  Problémy:
  Většina lidí se nachází někde mezi těmito krajnostmi. Jde o velký rozptyl a již mají s posuzováním některé osoby problém, protože jejich schopnost hodnocení zůstala na úrovni dětského „černobílého“ vnímání.

  Validita dat

  Platnost (validita) měkkých dat je nižší než u tvrdých dat. Ani tvrdá data nemají stoprocentní platnost. Například vzdělání, oficiálně vysokoškolské vzdělání je vyšší než středoškolské. Osvědčení o dosažení vzdělání je jednoznačné: buď je, nebo není. Vzdělání není zárukou kvality absolventa, leckterý středoškolák je v praxi úspěšnější než vysokoškolák. Mezi tvrdá data patří počet registrovaných členů základních organizací i výše členských příspěvků.

  Sociologie má propracovaný systém výpočtů validity výsledků anket, průzkumů, výzkumů. Validita 70 % se považuje zá významnou a 80% již za velmi vysokou.

  Práce s měkkými daty

  Měkká data jsou rozhodně více než žádná data. Toho si jsou vědomí současní personalisté firem. Pro měkká data uchazečů o zaměstnání mají pojem "soft skills". Na základě měkkých dat může s určitou pravděpodobností předpokládat chování a jednání osob, skupin, společnosti v určitých situacích. Například u nového pracovníka se zvýšenými sklony ke zlosti můžeme předpokládat vyšší počet konfliktů se spolupracovníky i s nadřízeným. Pokud ve společnosti je nadkritické množství občanů se zvýšenými sklony ke zlosti, lze předpokládat zvýšený sklon k revolučnosti, k občanským nepokojům, v krajnosti až militantnosti. Nikde zde není jistota předpovědi, pouze větší či menší pravděpodobnost.

  Zjištěná měkká data pomáhají odhalovat dominantní příčiny různých sociálních jevů. Například:

  Průzkum na pracovišti s nižší produktivitou a kvalitou práce může ukázat, že dominantní příčinou jsou špatné mezilidské vztahy na pracovišti. V dnešní době mnohé větší firmy začaly pravidelně monitorovat na pracovištích úroveň organizování úroveň mezilidských vztahů na pracovištích. Z ekonomického pohledu se to firmám vyplatí.

  U základní organizace, která je hodně pasivní, může například průzkum odhalit, že u členů převládá prožívání skepse, beznaděje. Tenhle druh průzkumů by se vyplatil provádět v levicových stranách. Místo toho se na pasivní základní organizace shora pouze apeluje, což situaci může zhoršovat.

  Průzkum obyvatelstva v zemi s militantními nepokoji může odhalit jako hlavní příčinu militantních nepokojů rozšířený bezohledný egoismus spolu s velkými sklony ke zlostem. V současné době se tenhle druh průzkumů ve světě neprovádí.

  Realita

  Realita je skutečnost. Například účast občanů ve volbách:

  Výzkum nálady obyvatelstva:
  Ukazují-li výsledky, že u obyvatelstva převládá skepse, nespokojenost (měkká data), lze předpokládat nízkou volební účast. I když zde validita je nízká, ukazuje na příčinu neúčasti.
  Výzkum plánů voličů účastnit se voleb:
  Ukazují-li výsledky nízký počet občanů plánující nejít k volbám (tvrdá data), lze s určitou odchylkou předpovědět skutečnou účast. I když je zde validita vysoká, neukazuje na příčinu nízké účasti.
  Statistika:
  Statistika výsledů voleb ukazuje realitu - přesný počet voličů, kteří se účastnili voleb. Jde o tvrdá reálná data.

  Publikováno:
  Aktualizováno: 23. 4. 2019

  Publikoval: Stanislav Hendrych
  Česká republika