Levicové obzory

www.levice.info


Obsahy článků rubriky »Zvláštnosti v myšlení lidí« 5x


Řada osob nechápe, proč mnozí se chovají v rozporu s logikou. Je to tím, že mají odlišné myšlení, které je ovlivněno řadou faktorů, zejména: osobní zkušenosti, prožívání emocí, rozvinutost sociálních schopností a schopností myšlení.

Úvod rubriky »Zvláštnosti myšlení lidí«

Publikováno: 7. 9. 2017

S rozvojem schopností myšlení souvisí i školní prospěch. Naivitou je, když si rodiče myslí, že stačí tlačit na dítě, aby se více „učilo“. Pokud rodiče nevytvořili vhodné prostředí pro rozvoj myšlenkových schopností, ty se pak nedostatečně rozvíjí. Dítě se pak může snažit sebevíc, prospěch si nezlepší, pokud se nerozvinou potřebné schopnosti myšlení. Pokud je zvýšený tlak rodičů na dítě a to přes svou snahu si prospěch nezlepšuje, obvykle na učení rezignuje. Za rezignaci dětí plně zodpovídají rodiče. Škola není schopna plně napravit to, co rodiče zanedbali. ČLÁNEK
 

Přemýšlení s tvrdými a měkkými daty

Publikováno: 7. 9. 2017

Hodně lidí je milovníky tvrdých dat. Práce s měkkými daty klade nároky na vyšší schopnosti myšlení. Kdo schopnostmi neoplývá, nedovede úspěšně pracovat s měkkými daty. Kapitoly článku:

OBSAH ČLÁNKU

Tvrdá data; Měkká data; Validita dat; Práce s měkkými daty; Realita ČLÁNEK
 

Kritické myšlení - dobré myšlení, musí být však natrénované

Publikováno: 29. 7. 2017

Může myšlení bolet? Ovlivňují nálady myšlení? - úzkost, zlost, smutek, radost, síla emocí, sebedůvěra, Dysforie, Myšlení bez mantinelů, Pluralitní myšlení, Konvertibilní a divergentní myšlení, Dichotomické myšlení, Mezioborové myšlení. Kapitoly článku:

* Předmluva

* Kritické myšlení

* Co víme o samotném lidském myšlení?

* Může myšlení bolet?

* Ovlivňují nálady myšlení? - úzkost, zlost, smutek, radost, síla emocí, sebedůvěra, Dysforie

* Myšlení bez mantinelů

* Pluralitní myšlení

* Konvertibilní a divergentní myšlení

* Dichotomické myšlení

* Mezioborové myšlení

* Spekulace

* Rozvoj kritického myšlení

Předcházení negativům skupinového myšlení v základních organizacích, konferencích a výborech

Publikováno: 28. 7. 2017

Skupinové myšlení brzdí vývoj, potlačuje kreativitu, může sklouzávat i k dogmatismu či zbožštění autority. Lze využívat různá preventivní opatření Kapitoly článku:

* Předmluva

* Negativa skupinového myšlení obecně

* Negativní projevy skupinového myšlení

* Symptomy skupinového myšlení (příznaky)

* Příčiny negativních jevů skupinového myšlení

* Předcházení syndromu skupinového myšlení

* Z životních zkušeností

Pravicové hodnoty - myšlení, atomické hodnoty, svoboda z různých pohledů

Publikováno: 2. 9. 2017

Dnes je »svoboda« heslem pravice. Jak vyřešit tento oříšek? Opustit atomické hodnoty a hledat hranice. Kapitoly článku:

* Pojem hodnota - obecně
* Hodnocení lidských hodnot
* Společenské ÷ osobní hodnoty
* Atomické hodnoty
* Shrnutí - pravicové hodnoty
* Třetí možnost: převzít iniciativu a řídit plodnou diskusi
* Vlastní pozorování: Hodnoty a internetové stránky; Osídlenost a liberálnost liberálů; Partnerství a liberálnost liberálů


Publikováno:
Aktualizováno: 25. 4. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych