L e v i c o v é    o b z o r y
- výchova politiků, voličů, potomků -

 

Úvod - Výchova politiků začíná kolébkou

Maminka s dcerou

O B S A H
Úvod
Myšlenka srdce
Citáty slavných o výchově dětí
Prameny

Úvod

Lidskou zvláštností je, že zvědavost lidí více přitahují negativní informace než pozitivní. Z tohoto důvodu jsou dva navazující články o výchově dětí v rodině psány negativně.

Všeobecného povídání o významu rodičovské výchovy bylo již napsáno všude víc než dost. Proto tuto úvodní stranu o výchově věnují citátům o výchově.

NAHORU

Myšlenka srdce

Nebylo by nádherné, kdyby se děti ve škole místo memorování letopočtů učily, jak účinkují myšlenky, jak mají mít rády samy sebe, jak mají vytvářet dobré mezilidské vztahy, jak být dobrými rodiči, jak nakládat s penězi a jak být zdravé? Něčemu takovému se učili od dětství jen někteří z nás. Kdybychom to věděli dřív, dělali bychom to jinak. [1]

Citáty slavných o výchově dětí

Crispus Caius Sallustius
Římský historik, politik -86 - -34 př.n.l.

"Lepší je jistá výchova než nejistá naděje." [2]

Michel De Montaigne
francouzský spisovatel 1533 - 1592

"Kdo nevidí, že na výchově dětí a péči o ně závisí ve státu všechno? A přece jsou bez nejmenšího uvážení ponechávány na pospas rodičům, byť i sebepošetilejším a zlým." [2]

Claude Adrien Helvétius
Francouzský filozof 1715 - 1771

"Jestliže lidé, kteří bývají pod vládou svobodnou otevření, přímí, snaživí a laskaví, jsou pod vládou despotickou sprostí, prolhaní, podlí, bez ducha a bez odvahy, je tento rozdíl v jejich povaze výsledkem odlišné výchovy za té či oné vlády." [2]

"Výchova nás dělá takovými, jací jsme. [2]

Jan Amos Komenský
Český barokní spisovatel, filozof, pedagog, spisovatel: náboženský, politický a vědecký 1592 - 1670

"Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce." [2]

Jean Jacques Rousseau
ženevský filozof 1712 - 1778

"Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali." [2]

Immanuel Kant
německý filozof 1724 - 1804

"Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím, jen tím, čím ho výchova učiní." [2]

Konstantin Dmitrijevič Ušinskij
ruský učitel, je považován za zakladatele ruské pedagogiky a ruské národní školy 1824 - 1871

"Opravdu lidská povaha se vytváří z největší části v prvních letech života a vše, co se do povahy ukládá v těchto prvních letech, klade se tam natrvalo, stává se druhou přirozeností člověka. Co si člověk osvojuje později, nikdy už nemá tu hloubku, jakou vyniká vše, co si osvojíme v dětských letech…."[3]

Jan Masaryk
český politik 1886 - 1948

"Demokracie, to je záležitost výchovy." [2]

Prameny citátů o výchově

[1] Louise L. Hay: Myšlenky srdce.
Praha: PRAGMA, rok vydání neuveden, ISBN 80-85189-19-4, str. 189

[2] Citáty na téma výchova
http://citaty.net/klicova-slova/vychova 14. 07. 2017
(zdroj mimo ruského pedagoga)

[3] Prof.PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.: Psychologie předškolního věku
http://rudolfkohoutek.blog.cz/1404/psychologie-vyvoje-a-vychovy-predskolniho-ditete

Publikováno: 14. 07. 2017

Úvodní stránka


  Banner stránek pod menu
  * * * * *