Levicové obzory

www.levice.info


 Levice
➔  Komunismus
➔  liberální
➔  Výchova
 
 
 

Výchova dětí od kolébky – rodičovství a občanská výchova


Maminka s dcerou

OBSAH
Úvod
Myšlenka srdce
Citáty slavných o výchově dětí
Prameny

Úvod

Lidskou zvláštností je, že zvědavost lidí více přitahují negativní informace než pozitivní. Z tohoto důvodu jsou dva navazující články o výchově dětí v rodině psány negativně.

Všeobecného povídání o významu rodičovské výchovy bylo již napsáno všude víc než dost. Proto tuto úvodní stranu o výchově věnují citátům o výchově.

Myšlenka srdce

Nebylo by nádherné, kdyby se děti ve škole místo memorování letopočtů učily, jak účinkují myšlenky, jak mají mít rády samy sebe, jak mají vytvářet dobré mezilidské vztahy, jak být dobrými rodiči, jak nakládat s penězi a jak být zdravé? Něčemu takovému se učili od dětství jen někteří z nás. Kdybychom to věděli dřív, dělali bychom to jinak. [1]

Citáty slavných o výchově dětí

"Lepší je jistá výchova než nejistá naděje." [2]

Římský historik, politik -86 - -34 př.n.l.
Crispus Caius Sallustius

"Kdo nevidí, že na výchově dětí a péči o ně závisí ve státu všechno? A přece jsou bez nejmenšího uvážení ponechávány na pospas rodičům, byť i sebepošetilejším a zlým." [2]

Michel De Montaigne
francouzský spisovatel 1533 - 1592

"Jestliže lidé, kteří bývají pod vládou svobodnou otevření, přímí, snaživí a laskaví, jsou pod vládou despotickou sprostí, prolhaní, podlí, bez ducha a bez odvahy, je tento rozdíl v jejich povaze výsledkem odlišné výchovy za té či oné vlády." [2]

"Výchova nás dělá takovými, jací jsme. [2]

Claude Adrien Helvétius
Francouzský filozof 1715 - 1771

"Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce." [2]

Jan Amos Komenský
Český barokní spisovatel, filozof, pedagog, spisovatel: náboženský, politický a vědecký 1592 - 1670

"Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali." [2]

Jean Jacques Rousseau
ženevský filozof 1712 - 1778

"Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím, jen tím, čím ho výchova učiní." [2]

Immanuel Kant
německý filozof 1724 - 1804

"Opravdu lidská povaha se vytváří z největší části v prvních letech života a vše, co se do povahy ukládá v těchto prvních letech, klade se tam natrvalo, stává se druhou přirozeností člověka. Co si člověk osvojuje později, nikdy už nemá tu hloubku, jakou vyniká vše, co si osvojíme v dětských letech…."[3]

Konstantin Dmitrijevič Ušinskij
ruský učitel, je považován za zakladatele ruské pedagogiky a ruské národní školy 1824 - 1871

"Demokracie, to je záležitost výchovy." [2]

Jan Masaryk
český politik 1886 - 1948

Prameny citátů o výchově

[1] Louise L. Hay: Myšlenky srdce.
Praha: PRAGMA, rok vydání neuveden, ISBN 80-85189-19-4, str. 189

[2] Citáty na téma výchova
http://citaty.net/klicova-slova/vychova 14. 07. 2017
(zdroj mimo ruského pedagoga)

[3] Prof.PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.: Psychologie předškolního věku
http://rudolfkohoutek.blog.cz/ ...Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 23. 4. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych