Levicové obzory

www.levice.info


Články rubriky »Socialismus«


www.levice.info

Rubrika s články vztahující se k vizi socialismu - návrhy, podněty, inspirace.

Je krize levice v Evropě?

Publikováno: 1. 7. 2017

* Projevy krize levice v Evropě

* Příčiny krize levice v Evropě

* Hypotézy východisek z krize levice v Evropě

* Brzdy rozvoje levice

* Problém mezioborovosti myšlení

* Myšlenkové sondy do věd

- Filozofie: Rozlišovat, abychom vyjasňovali; Pravda; Podstata; Jev; Korelace jako zdroj hypotéz; Fenomenologie vnímání;

- Psychologie:Dysforie; Chování sociální; Syntetické myšlení;

- Psychologie personální: Altruista; Egoista; Prosocialista; Vizionář;

- Sociologie: Skupina; Charakter skupiny; Sociální charakter skupin; Mentalita skupin; Modální osobnost;

- Politologie: Chybějící holismus v politologii; Mezioborovost v politologii; Politická scéna;

- Pedagogika: Osobní zkušenost; Nápodoba; Návyky; Rozvoj schopností; Vědomosti;

- Ekonomie - management, personalistika: Měkké dovednosti; Komunismus

* Kde je chyba?

Východiska levice z krize

Publikováno: 1. 7. 2017

Ekonomie demokratického socialismu - psychologický pohled

Publikováno: 1. 12. 2018

I. Chybné východisko vede k chybným závěrům marxistů

II. Praxe z budování socialismu v Československu - Tři hlavní kroky budování socialismu do roku 1989

III. Projevy a příčiny egoismu z psychologického pohledu - Typová škála osob, fenomenologie vnímání, příčiny egoismu

IV. Model hlavních hybných sil ve společnosti dle Marxe - Původní model doplněný o výchovu, časový efekt

V. Dějiny mentalit, dějiny každodennosti - Klasické pojetí vývoje společnosti, přidán druhý rozměr, vývoj v Československu 1948-1989

VI. Řešení, které není nové

VII. Shrnutí

Dodatek: Refrén písně Internacionála

Související rubriky


Aktualizováno: 16. 4. 2019