Levicové obzory

www.levice.info
 
02. 09. 2017

Vědecké poznatky - k přemýšlení politikům, voličům i rodičům


Tuto rubriku budu průběžně doplňovat o vědecké poznatky v oblasti chování a jednání. Předpokládám, že se budou dále využívat. Jako závdavek jeden poznatek.

Sebeovládání


  1. Úroveň sebeovládání dětí ve věku kolem čtyř let výrazně ovlivňuje úspěšnost v dospělém životě. - marshmallow experiment
  2. Kamerunské děti se dovedou lépe ovládat než německé. "Důvodem je přísnější výchova, zdůrazňující vyšší míru sebekontroly a společenské hierarchie nežli v našich zeměpisných šířkách."

Pramen

Článek: V marshmallow experimentu bodovaly africké děti
Autor: Mojmír Sedláček
Zveřejnění: Časopis Psychologie dnes. - č. 9. r. 2017, str. 6

Osobní poznámky

  • Sebeovládání je jednou z mnoha sociálních schopností. Ideální výchovou se začíná u děti rozvíjet zdravé sebeovládání již od kojeneckého věku. Přehnané sebeovládání vede k zabržděnosti: Ve společnosti osoba mnohdy zbytečně dlouho zvažuje i svá drobná rozhodnutí. Často propásne vhodné příležitosti při komunikaci, stává se tak málo komunikativní. Velmi malá sebekontrola vede k nezdravému riskování: Ve společnosti se chová obvykle bezprostředně. Pro svou nižší sebekontrolu někdy až neomaleně. Nejdříve činí, se zpožděním přemýšlí. U některých osob dochází k rozporu mezi chováním a touhou chovat se jinak. To pak vede k nespokojenosti se sebou. Jak ukazují experimenty, základ sebeovládání je v předškolním věku.
  • Vývoj osobnosti v oblasti sebeovládání se lze odhalovat grafologickým rozborem.
  • Bylo by zajímavé tento experiment aplikovat na zadlužování obyvatelstva v České republice. Teoreticky, osoby s nižší schopnosti sebeovládání více podléhají svodům. Proto lze předpokládat, že si budou brát častěji půjčky k uspokojování méně významných potřeb.
Námět k přemýšlení: úroveň sebeovládání a kandidáti, lídři, politici, partneři, synové a dcery, rodiče a prarodiče …


Autor:
Publikováno:
Česká republika