L e v i c o v é    o b z o r y
- fenomenologie voleb -

 

Čím větší počet levičáků v regionu, tím menší volební účast - jev potvrzují i prezidentské volby 2018

Levicově orientovaní voliči mají v prezidentských volbách 2018 v 1. kole zhruba o 20 % nižší volební účast než pravicově orientovaní voliči. Pravděpodobně jde o projev zvýšené skepse u levicových voličů.

OBSAH

Volební geografie

Volební geografie představuje sub disciplínu politické geografie. Spojuje dimenzi voleb a prostoru. Je to relativně mladý a relativně samostatný obor. K hlubšímu porozumění volebních jevů v prostoru napomáhá geografie mentalit, která se prolíná se sociologii, psychologii, antropologii i historii - dějinami mentalit.

Nesetříděný graf výsledků voleb v okresech

Tento nesetříděný graf je celkem nezajímavý, vyvolává dojem nahodilostí výsledků voleb. O to překvapivější je podoba následujícího grafu po setřídění podle volební účasti v jednotlivých okresech.

NAHORU
Netříděný graf prezidentských voleb v prvním kole.
Zdroj dat
Český statistický úřad
https://volby.cz/pls/prez2018/pe
Datum generování stránky: 14/01/2018
Poznámky: Grafy jsem vytvořil pomocí programu Excel. Jména všech okresů se do grafu nevejdou, výběr je prováděn programem Excel.

Setříděný graf výsledků voleb v okresech podle volební účasti

Tříděný graf prezidentských voleb v prvním kole.

Na setříděném grafu je již na první pohled zřejmý vztah mezi volební účasti a počty hlasů jednotlivých kandidátů. Pomocí vzorečku v Excelu lze snadno vypočíst korelace:

=CORREL($C87:$C162;F87:F162)
Kandidáti na prezidenta ČRKorelace hlasů s volební účasti v okresech ČR
Zeman Miloš Ing.-0,69
Horáček Michal Mgr. Ph.D.+0,01
Hannig Petr Mgr.+0,06
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.+0,19
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.+0,31
Topolánek Mirek Ing.+0,36
Hynek Jiří RNDr.+0,37
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.+0,63
Fischer Pavel Mgr.+0,73

Graf velmi kladné korelace hlasů s volební účasti u Pavla Fischera.

Podle mé teorie korelací, Pavel Fischer oslovil nejpravicovější voliče. Jeho korelační index je nejkladnější + 0,73.

Korelace vypovídají o politické orientaci voličstva kandidátů

U podzimních voleb 2017 lze pozorovat kladnou korelaci u pravicových stran a zápornou u levicových stran. Z toho lze odvodit, že záporná korelace u Miloše Zemana ukazuje na podporu levicově orientovaných voličů a klaná korelace u Pavla Fischera na podporu pravicově orientovaných voličů.

Graf záporné korelace hlasů KSČM s volební účasti v poslaneckých volbách 2017. Korelační koeficient levicové KSČM je záporný -0,56,
 
  Graf kladné korelace hlasů ODS a TOP 09 s volební účasti v poslaneckých volbách 2017.
Korelační koeficient pravicové ODS má kladný +0,71, TOP 09 má také kladný + 0,58

Geografie mentalit

Nejvíce se zkoumají národní mentality, protože jejich znalost je významná pro obchodní i diplomatická jednání, pro mezinárodní marketing, marketingovou komunikaci, reklamu, management nadnárodních firem, pro podnikatele a cestovní ruch aj. Rozdíly mentalit lze pozorovat nejen na úrovni národů, ale i mezi regiony - kraji, okresy, obcemi.

Výklady pojmu mentalita se různí. Osobně vnímám mentalitu jako projev charakterových vlastností a nálad. Mentality se projevují určitým způsobem myšlení a chování. Mentalita je ovlivňována výchovou, tradici, náboženstvím, politických a sociálních podmínkách, přírodním charakterem aj.

V současné době jsem na internetu nenašel informace o zkoumání mentalit na regionálních úrovních. Ani informace o vlivu mentalit na volební výsledky. V budoucnu takové zkoumání přinese nové zdroje informací, které umožní lepšímu porozumění volebním jevům. Na charakterové vlastnosti, sociální chování a jednání má významný vliv emoční inteligence. Myslím si, že při geografickém mapování emoční inteligence v České republice se ukáže, že na tom nejhůře je region Prahy.

Modelová geografie voleb

O čem vypovídají kladné a záporné korelace mezi volebními hlasy a volební účastí? Osobně nemám možnost provádět vlastní sociologické výzkumy v terénu. Proto využívám údaje statistik a modelování voleb pomocí programu Excel.

Graf korelačních os v prezidentských volbách 2018.

Levicové voliče zde prezentují voliči Miloše Zemana. Pravici tvoří voliči kandidátů s korelačním indexem nad +0,30 (Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Jiří Hynek, Jiří Drahoš a Pavel Fischer). Nevyhraněné voliče představují voliči s velmi nízkým korelačním koeficientem (Michal Horáček, Petr Hannig a Vratislav Kulhánek).

Zvláštní je schodek ve volební účasti. Nachází se zhruba v místě, kde se mění volební preference - křižování červené s modrou osou. Tento schodek jsem zatím blíže nezkoumal.

Graf korelačních os v prezidentských volbách 2018 v modelu s indexy.

Je všeobecně známo, že v regionech se liší poměry mezi levičáky a pravičáky. Model voleb potvrzuje zákonitost, že skupina osob s nižší volební účasti má zápornou korelaci s volební účasti. To znamená, že čím je větší počet těchto osob v regionu, tím více klesá volební účast. Z toho lze odvodit, že levicoví občané mají nižší volební účast, protože volební výsledky vykazují negativní korelaci.

Z tabulek a indexů modelování situace, která odpovídá reálným volbám prezidenta v r. 2018, čtu, že v České republice levicově orientovaných voličů je o něco více než pravicových, avšak levicově orientovaní voliči mají zhruba o 20 % nižší volební účast než pravicově orientovaní voliči. Obdobné výsledky mi vychází při modelování parlamentních voleb od vzniku samostatné České republiky. Abych se co nejvíce přiblížil reálným výsledkům, musel jsem zohlednit určitý faktor emoční nákazy. Jednotlivé parametry jsem nastavoval - ladil ručně.

Mojí hypotézou je, že levicově orientovaní občané ve větším počtu prožívají pocit poraženosti, bezvýchodnosti a to vede ke skepsi a pasivitě: "Proč mám jít k volbám, stejně nic nezměním." Hypotéza se dá potvrdit jen přímým psychologicky sociologickým průzkumem.

Zákonitosti v korelacích ve volebních výsledcích různých voleb pozoruji již léta. Program Excel má takřka každý ve svém počítači a výsledky voleb jsou veřejně k dispozici na internetu. Každý si tak může vše osobně prověřit.

Osobní závěr

V České republice je zatím celkově více levičáků než pravičáků a mohli by permanentně vyhrávat volby. Protože u nich převládají skeptici, chodí méně k volbám a prohrávají. Protože prohrávají, posilují se ve své skepsi. Tím se vytváří bludný kruh.


Autor článku a grafů: Stanislav Hendrych
Zdroj dat: www.volby.cz
Publikováno: 18. 1. 2018

Úvodní stránka


  Banner stránek pod menu
  * * * * *