Levicové obzory

www.levice.info


     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Volební jevy - Proč fenomenologie voleb


     Fenomenologie voleb se zabývá nejrůznějšími jevy, které se týkají voleb a to z různých pohledů: futurologického (dlouhých časových úseků), geografického, z pohledu mentalit atd.
     Jedním z nejdostupnějších zdrojů tvrdých dat jsou údaje Českého statistického úřadu, které jsou veřejně dostupné na internetu.

Graf vývoje voleb u levicových poslanců

Fenomenologie je obecné označení v empirických vědách pro pozorované jevy. Ty mohou být jednoduché: mluvení člověka, sluneční světlo. Složitějším jevem jsou ekonomické vztahy. Mezi množinu jevů z určitého pohledu bývají například projevy více lidí, sem patří události, oslavy, demonstrace, i volby.

Články rubriky – »Volební jevy«

Proč fenomenologie voleb? - viz samostatné články:
 
Futurologická fenomenologie voleb - Volby poslanců v České republice1996 - 2017
 
Geografická fenomenologie voleb: Čím větší počet levičáků v regionu, tím menší volební účast - jev potvrzují i prezidentské volby 2018

Proč fenomenologie voleb?

Mnohdy říkáme: volby přinesly, volby změnily, volby ukázaly, … Volby z filozofického pohledu nejsou podstatou, ale projevem podstaty. Správně bychom měli říkat: voliči přinesli, voliči změnili, voliči ukázali, … Voliči jsou meta podstatou a volby jsou jejich projevem (fenoménem) – bez voličů nejsou volby. Je až s podivem kolik občanů si neuvědomuje vztah mezi vůli voličů, vládou a zřízením.

Volby je pojem pro projevování vůle voličů. Volby jsou jevem - fenoménem, proto fenomenologie voleb. V dnešní době mnoho jevů personifikuje, protože jejich schopnost tvořit v mysli myšlenkové mapy je omezená a do omezeného vědomí se jim nevejde celý řetězec vztahů: kvalita voličů › kvalita jejich zastupitelů v parlamentě › kvalita vlády › kvalita zřízení.

V sociální oblasti stále platí: „Za vším jsou lidé.“ Kdo se uchyluje k abstrakcím pojmům a nevnímá za nimi lidi, osoby, občany, přemýšlí pouze abstraktně a jeho představy pak bývají abstraktní odtržené od reality. Lidský mozek je schopen nejrůznějších abstraktních domněnek a mnozí lidé pokládají své abstraktní domněnky za realitu. Bohužel, takto abstraktně odtrženě od reality přemýšlí dnes mnoho politiků.Autor:
Česká republika

Publikováno:
Aktualizováno: 15. 12. 2020
Publikoval: Stanislav Hendrych