MÍSTNÍ KAPRADINY
Hradec nad Moravicí - Česká republika

KAPRADINY - Hradec nad Moravicí - Česká republika

  OBZORY
 ➔ Kapradiny
 ➔ Hradec n/M
Tlačítko -šípka nahoru  

Geografie regionu Hradec nad Moravicí

Něco z vlastivědy ZŠ

7. 7. 2016 - zámek na ostrohu, Hradec nad Moravicí

Je to turisticky i botanicky zajímavý kout České republiky. Členitá krajina umožnila přežít řadě chráněných druhů rostlin. Počátky osídlení spadají až do pravěku. Region Hradce nad Moravicí je hodnocen jako perla Slezska.

 • Obsah této stránky
 • Geografie (vlastivěda) – základní údaje

  25. 6. 2016 - Kulturní krajina městské části Bohučovice

  Poloha
  okres Opava, Moravskoslezský kraj (Slezsko – historická země), Česká republika, Evropa
  Rozloha
  44 km²
  Krajina
  Převládá pahorkatina (pahorkatina 300-600 m n.m.) Turistické rozcestníky: „Hradec nad Mor. (železniční stanice)“ 270 m n.m.; „Jakubčovice okraj“ 511 m n.m.
       Kulturní krajina - obhospodařovaná zemědělsky a lesnicky. Převládají listnaté a smíšené lesy.
  Podnebí:
  Podnebí v České republice je mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním. Dochází k pravidelnému střídání 4 ročních období. Teploty v zimě někdy klesnou i pod -20°C, sněhová pokrývka bývá nepravidelně. Letní teploty vzduchu mohou překročit i +30°C.
  Obyvatelstvo
  V regionu je osm městských částí: Hradec nad Moravicí, Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Jakubčovice, Kajlovec, Žimrovice. Celkem 5 500 obyvatel.

  Reliéf regionu Hradec nad Moravicí

  Region tvoří předěl mezi Opavskou nížinou na severu a okrajem Vítkovské vrchoviny, která je součástí Nízkého Jeseníku. Protéká řeka Moravice s malebnými údolími – povodí Odry.

  Dolní niva – nezpevněné sedimenty řeky Moravice, niva je z části zastavěná a z části zemědělsky obhospodařovaná. V nivě se kapradiny vyskytují pouze pěstované v zahrádkách.

  Geologicky patří tento region k prvohorám. Horniny kopců: nejvíce sedimenty bývalého mořského dna – „zkamenělé bahno“, převládají hradecké droby. Ty jsou charakteristické čtvercovým lámáním při zvětrávání. Místy se vyskytují písky, jíly, břidlice, slepence.

  25. 5. 2022 - slezská droba nad náhonem, Hradec nad Moravicí

  Biotop - květena oblast

  Přechodná květena oblast sudetsko-karpatská (podhorský charakter). Krajina je převážně zalesněná, místy lesní monokultury, místy smíšené lesy. Lze nalézt malé plochy skal, sutí, mokřadů obvykle v místech pramenišť. Najdou se i roklinové lesy.

  18. 6. 2022 - náprstník červený, Malá Jelenka

  28. 5. 2022 - Lesní mýtina s travinami, Malá Jelenka

  28. 5. 2022 - Flora u lesního potůčku, Malá Jelenka
  Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina – kapraď samec a papratka samičí

  Chráněné oblasti přírody v regionu

  Přírodní park Moravice

  Rok vyhlášení: 1. 9. 1994

  Rozloha: 142 km²

  Osu parku tvoří řeka Moravice. Mezi nejcennější části patří Národní přírodní rezervace Kaluža.

  Hranice parku je zhruba vedena Hradcem nad Moravicí, Žimrovicemi, Domoradovicemi, Melčem, Novými a Starými Lublicemi, Kružberkem, Starými a Novými Těchanovicemi, Březovou, Skřipovem, Hlubočcem, Raduní a Chvalíkovicemi.

  RNDr. Milan Kubačka: Přírodní park Moravice

  Článek s mapou: Přírodní park Moravice

  Národní přírodní rezervace Kaluža

  Rok vyhlášení: 17. Prosince 1970

  Oblast spravuje AOPK ČR Sprava CHKO Poodří.

  Rozloha: 57 ha

  Nadmořská výška: 320-482 m n. m.

  Katastrální území: Lesní Albrechtice, Žimrovice (region Hradec nad Moravicí)

  Poloha: osu tvoří terén mezi turistickým rozcestníkem „Včelí hrad“ (uprostřed hřebene mezi Městem Hradec nad Moravicí a obcí Lesní Albrechtice) a řekou Moravice.

  Nachází se zde zbytky přirozených smíšených porostů, přirozená bučina a suťové lesy.

  Wikipedie: Kaluža


  Publikováno:
  Aktualizováno: 23. 7. 2022

  Publikoval: Stanislav Hendrych
  Česká republika