KAPRADINY
Hradec nad Moravicí - Česká republika

KAPRADINY - Hradec nad Moravicí - Česká republika

  OBZORY
 ➔ Kapradiny
 ➔ Hradec n/M
Tlačítko -šípka nahoru  

Kapradiny regionu Hradec nad Moravicí

Kapradiny bývají symbolem skromnosti.

Seznam kapradin, které autor vyfotil na katastru města Hradec nad Moravicí a přilehlých obcí. Málo lidí si v přírodě všimne drobných kapradin a ty velké jsou pro ně jen obecně kapradiny. Nerozeznají nejrozšířenější druhy kapradin z přírodopisu: kapradiny papratku samičí od kapradě samce.

Stránky jednotlivých kapradin se programují a doplňují aktuálními fotografiemi.

Rod: Asplenium - sleziník

Asplenium ruta-muraria - sleziník routička

Asplenium septentrionále - sleziník severní

Asplenium trichomanes - sleziník červený – pravý

Rod: Athyrium - papratka

Athyrium filix-femina - papratka samičí

Rod: Cystopteris - puchýřník

Cystopteris fragilis - puchýřník křehký

Rod: Gymnocarpium - bukovník

Gymnocarpium dryopteris - Bukovník kapraďovitý

Rod: Pteridium - hasivka

Pteridium aquilinum - hasivka orličí

Rod: Dryopteris - kapraď

Dryopteris carthusiana agg. - okruh kapraď osténkatá

Dryopteris ×ambroseae - kapraď ...

kříženec: k. podobná × k. rozložená

Nález v regionu nepotvrzen.

Dryopteris ×deweveri - kapraď ...

kříženec: k. osténkatá × k. rozložená

Nález v regionu nepotvrzen.

Dryopteris carthusiana - kapraď osténkatá

Dryopteris dilatata - kapraď rozložená

Dryopteris expansa - kapraď podobná

Dryopteris filix-mas agg. - okruh kapraď samec

Dryopteris filix-mas - kapraď samec

Dryopteris affinis agg. - okruh kapraď rezavá

Okruh kapraď rezavá je podokruhem okruhu kapraď samec.

Dryopteris ×critica - kapraď ...

kříženec: k. Borrerova × k. samec

Nález v regionu nepotvrzen.

Dryopteris affinis - kapraď rezavá

V české květeně neregistrovaná, existence nevyloučená.

Dryopteris cambrensis - kapraď plevinatá

Nález v regionu nepotvrzen.

Druhy nezařazené do okruhů rodu

Dryopteris ×uliginosa - kapradina ...

kříženec: k. hřebenitá × k. osténkatá

Nález v regionu nepotvrzen.

Dryopteris cristata - Kapraď hřebenitá

Nález v regionu nepotvrzen.

Rod: Polystichum - kapradina

Polystichum aculeatum - kapradina laločnatá

Rod: Matteuccia - pérovník

Matteuccia struthiopteris - pérovník pštrosí

Rod: Polypodium - osladič

Polypodium vulgare - osladič obecný

Rod: Oreopteris - Pérnatec

Oreopteris limbosperma - pérnatec horský

Rod: Phegopteris - bukovinec

Phegopteris connectilis - bukovinec osladičovitý


Seznam všech druhů kapradin v České republice:
PLADIAS


Publikováno:
Aktualizováno: 23. 7. 2022

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika