Levicové obzory

www.levice.info


DIV class="div-lista-bunka3"> ≡ MAPA

Programová konference KSČM – Nymburk 2019


Smajlík vítá demokratické návrhy, ale sám o nich rozhoduje

Obsah této stránky

 • Proč tato programová konference

  8. června 2019 se konala v Nymburku 2. celostranická konference zaměřená na přijetí návrhů programů KSČM.
  (27. dubna 2019 se konala v Praze 1. konference zaměřená k organizační struktuře strany.)
  Tato programová konference je plnění úkolu ÚV KSČM, který uložili delegáti X. sjezdu.
  X. sjezd KSČM – Nymburk, 21. 4. 2018
  Usnesení X. sjezdu KSČM
  V. uložil Ústřednímu výboru KSČM:

  4) Zpracovat aktualizaci programu KSČM a projednat ji na celostranické konferenci KSČM

  Zodpovídá: předseda ÚV KSČM
  Termín: do 30. 6. 2019

  Průběh programové konference

  Konference se účastnili delegáti zvolení okresními a obvodními výbory KSČM (rozšířenými o předsedy ZO KSČM) a hosté pozvaní VV ÚV KSČM.

  Úvodní slovo přednesl s. Vojtěch Filip – text jeho vystoupení jsem na internetu nenašel. Jaký byl průběh konference?

  Na oficiálních stránkách KSČM je o konferenci pouze článeček čerpající z ČTK »KSČM by dle hlasování delegátů měla nadále podporovat vládu« (8. 6. 2019)

  Dole na stránce je odkaz na stejnojmenný článek ze zpráv www.ceskenoviny.cz
  Z nadhledu to vypadá, jako by se vedení KSČM k této programové konferenci nehlásilo. Více informací se dá nalézt na jiných webech.

  Článek o průběhu Celostranické konference na stránkách Okresního výboru KSČM Litoměřice »CELOSTRANICKÁ KONFERENCE 8.6.2019« http://kscmlitomerice.cz

  Vystoupení Karla Klimši na sobotní Celostátní konferenci KSČM v Nymburku, jejímž cílem bylo diskutovat změny v programu. www.ksm.cz

  Jaromír Kohlíček: Z PROGRAMOVÉ KONFERENCE http://severoceskapravda.cz

  Miroslav Kavij: Změnit myšlení, styl práce i vedení www.rudyprapor.cz

  Výstupy z konference - z usnesení

  Na Programové konferenci v Nymburku vzali delegáti na vědomí:

  1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM – v textové podobě na internetu nenalezeno.

  2. Návrh aktualizace programu KSČM (název programu: „Demokratická cesta k socialismu je možná, kapitalismus není budoucností“)

  3. Návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM

  Celé usnesení konference

  Poznámky ke konferenci

  Jako pokrok v KSČM se jeví schváleni delegáty akceptace možnosti zpracování alternativních návrhů programů KSČM. V minulosti bylo charakteristické předkládání ke schválení jediné alternativy s možnosti pouze drobných úprav. Předkládání jediné varianty ke schvalování je jedním z typických negativních projevů skupinového myšlení, které potlačuje tvořivost a pokrok.

  KSČM je komunistickou stranou a ideje komunismu by se měly v dlouhodobém programu projevit. Propagace liberálního komunismu není zákony nijak omezována, navíc liberální komunismus je naplnění základních lidských práv a svobod. Této možnosti využívám a dávám k posouzení alternativní návrh dlouhodobého programu k posouzení a k veřejné diskuzi – alternativní dlouhodobý program KSČM s názvem »Komunismus jednou bude«.

  Tento alternativní program vychází z návrhu krátké »Komunistické platformy 21. st.«, vychází z psychologického pohledu na společenské jevy, který umožňuje jim lépe porozumět – čím více pohledů, tím je celkový obraz reality pravdivější.

  Autor těchto stránek

  Upravené návrhy programů

  Upravené návrhy programů se zapracovanými připomínkami delegátek a delegátů, které budou předkládány na vědomí zasedání ÚV KSČM a následně VČS ZO KSČM, OV KSČM a KV KSČM k předsjezdové vnitrostranické diskuzi - nemám.

  Dokumenty týkající se Programové konference ke stažení

  Dokumenty KSČM vztahující se k Programové konferenci v PDF

  * Dokumenty X. sjezdu KSČM, Nymburk 2018
  1) Navažme na naše předky a budujme nový začátek – úvodní projev předsedy ÚV V. Filipa
  2) Usnesení X. sjezdu
  3) Nově zvolený Výkonný výbor ÚV KS
  4) Jsem stoupenec demokratického socialismu – projev prezidenta Miloše Zemana na X. sjezdu

  * Program KSČM – II. sjezd v Kladně, 1992
  ÚVOD
  1. Za novou tvář strany
  2. Za demokracii a samosprávu
  3. Za prosperitu a sociální spravedlnost
  4. Za rozvoj vzdělanosti, vědy a kultury
  5. Za mír, spolupráci a sociální spravedlnost ve světě
  (Schváleno II. sjezdem KSČM 13. 12. 1992)

  Dokumenty Programové konference ve Wordu ke stažení

  * Návrh Jednacího řádu Celostranické konference k aktualizaci programu KSČM 8. června 2019 v Nymburce (Schválenou podobu nemám k dispozici.)

  * Usnesení programové konference KSČM konané dne 8. června 2019 v Nymburce.

  * Návrh aktualizace programu KSČM „Demokratická cesta k socialismu je možná kapitalismus není budoucností“ (Verze: Nymburk 8. června 2019)

  * Návrh varianty Krátkodobého politického programu KSČM (Verze: Nymburk 8. června 2019) Přílohou je »Návrh varianty Krátkodobého politického programu KSČM« (pracovní verze po připomínkách zpracovaných v období srpen – září 2018)

  * Připomínky a návrhy k Návrhu aktualizace programu KSČM a Návrhu krátkodobého programu KSČM z Programové konference KSČM, konané 8. 6. 2019 v Nymburce
  Autoři připomínek a návrhů k Návrhu aktualizace programu KSČM:
  3. Zdeněk Milata (OV KSČM Nymburk) - Doplnění programu - aktualizace - změny v textu
  4. Václav Exner - Hlavní pozměňovací návrhy k Návrhu aktualizace programu KSČM
  5. Jan Linka (OV KSČM Kutná Hora) - Doplnění návrhu aktualizace programu
  6. Michal Klusák (OV KSČM Praha 10) - Připomínky k návrhu aktualizace programu
  7. Miroslav Kavij (OV KSČM Klatovy) - Tvorba nového programu KSČM
  8. Soňa Marková (OV KSČM Náchod) - Doplnění témat do návrhu aktualizace programu
  9. Arťom Korjagin (OV KSČM Praha 10) - Připomínky k programu
  10. Otakar Kovařík (OV KSČM Pardubice) - Úprava pro návrh aktualizace programu
  11. Marie Hrošová (OV KSČM Kladno) - Změny v programu
  14. Rudolf Valášek (OV KSČM Brno-venkov) - Připomínky k programu - bezpečnost
  15. Urban - Zachráníme umírající stranu?
  17. Vít Macháček (OV KSČM Ostrava) - vytvoření nového programu
  20. Ladislav Nováček (OV KSČM Pelhřimov) - Návrhy změn programu
  21. Mirek Prokeš (Praha) - Odborná stanoviska Komise strategie životního prostředí k programu
  22. - 23. Aleš Hubert (OV KSČM Brno - venkov) - Připomínky k Návrhu aktualizace programu
  26. Kateřina Stiglerová (OV KSČM Břeclav) - Nepoužívat cizí slova
  27. Pavla Švepeš Šlahúnková (OV KSČM České Budějovice) - Připomínky k návrhu aktualizace programu KSČM
  28. Václav Jirásko (OV KSČM Trutnov) - Doplnění do programu
  Připomínky k Návrhu krátkodobého programu KSČM – autoři:
  3. Zdeněk Milata (OV KSČM Nymburk) - Doplnění programu - krátkodobého a aktualizace - změny v textu
  12. Adriana Lehutná (OV KSČM Břeclav) - Připomínky ke krátkodobému programu
  21. Mirek Prokeš (Praha) - Odborná stanoviska Komise strategie životního prostředí k programu
  27. Pavla Švepeš Šlahúnková (OV KSČM České Budějovice - Připomínky ke krátkodobému programu


  Publikováno:
  Aktualizováno: 21. 6. 2019

  Publikoval: Stanislav Hendrych
  Česká republika
  Logo webu