Levicové obzory

www.levice.info


Usnesení Programové konference KSČM konané dne 8. 6. 2019


Programová konference Komunistické strany Čech a Moravy:

I. Bere na vědomí

1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

2. Návrh aktualizace programu KSČM.

3. Návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM.

II. Akceptuje

1. Možnost zpracování alternativních návrhů programů KSČM, které budou zpracovány do 15. 8. 2019 a předloženy a projednány na VČS, OK a KK KSČM a podstoupeny na XI. sjezdu KSČM.

III. Ukládá

1. Vyhodnotit a případně zapracovat připomínky delegátek a delegátů do návrhu aktualizace programu KSČM.

Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 14. 6. 2019

2. Vyhodnotit a případně zapracovat připomínky delegátek a delegátů do návrhu varianty krátkodobého politického programu KSČM.

Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 14. 6. 2019

3. Informovat předkladatele a členskou základnu o vypořádání připomínek předložených na Programové konferenci návrhové komisi k návrhu aktualizace programu KSČM a k návrhu varianty krátkodobého politického programu KSČM prostřednictvím všech dostupných vnitrostranických prostředků.

Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 15. 8. 2019

4. Předložit Návrh aktualizovaného programu KSČM „Demokratická cesta k socialismu je možná, kapitalismus není budoucností“ na vědomí zasedání ÚV KSČM a následně VČS ZO KSČM, OV KSČM a KV KSČM k předsjezdové vnitrostranické diskuzi.

Zodpovídá: S. Grospič
Termín 29. 6. 2019

5. Předložit Návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM na vědomí zasedání ÚV KSČM a následně VČS ZO KSČM, OV KSČM a KV KSČM k předsjezdové vnitrostranické diskuzi.

Zodpovídá: S. Grospič
Termín 29. 6. 2019

6. Podle POZ VČS, OK a KK KSČM zapracovat návrh aktualizovaného programu KSČM a návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM.

Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: září 2019

7. Delegátům, kteří podali připomínku k programům návrhové komisi na Programové konferenci KSČM, zaslat tutéž připomínku elektronicky na email: tereza.cechova@kscm.cz pro další práci v rámci Programové skupiny VV ÚV KSČM.

Zodpovídá: delegáti
Programové konference KSČM
Termín: 11. 6. 2019


Stáhnout Usnesení ve Wordu
Programová konference KSČM konaná 8. června 2019 v Nymburce


Publikováno:
Aktualizováno: 21. 6. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika